Sierbloemen in de Nederlandse tuincentra bevatten vele illegale en dodelijke pesticiden. Dat blijkt uit een onderzoek van Greenpeace. De pesticiden zijn levensgevaarlijk voor bijen en dragen direct bij aan de ernstige bijensterfte.

Gedesoriënteerde bijen pesticiden
Foto: Danny Perez Photography via Compfight cc

Veel mensen doen graag hun best voor bijen en vlinders en kopen heerlijk geurende planten en bloemen voor in hun tuin, om zo mee te helpen de bijensterfte tegen te gaan. Maar wat zij niet weten, is dat deze planten vol giftige stoffen zitten, die de bij direct kunnen doden. Greenpeace liet 69 planten op 400 verschillende soorten pesticiden onderzoeken en de resultaten zijn ronduit schokkend. Slechts één enkel monster bevatte geen bestrijdingsmiddel; op de rest werden vele schadelijke bestrijdingsmiddelen gevonden, waaronder ook pesticiden die in Nederland zijn verboden.

Verboden pesticiden aangetroffen
In totaal blijken de geteste planten 57 keer behandeld te zijn met één van de 22 in Nederland verboden bestrijdingsmiddelen. Gemiddeld werden 7 verschillende soorten pesticiden op de monsters gevonden. De meest giftige plant bleek een skimmia te zijn, met maar liefst 14 verschillende soorten bestrijdingsmiddelen.

Direct gevaar voor bijen
Naast de illegale bestrijdingsmiddelen werden er ook middelen gevonden die direct giftig zijn voor bijen. Er werden neonicotinoïden aangetroffen, een insectenbestrijdingsmiddel dat systemisch werkt, wat inhoudt dat het middel in de gehele plant zit. Zaden worden al voor het planten in deze insecticide gedoopt, waardoor het tijdens de groei door de gehele plant verspreidt. Uit een eerder onderzoek in Duitsland bleek dat bijen, die worden blootgesteld aan de neonicotinoïde thiacloprid, gedesorienteerd raken en de weg niet meer weten naar de korf. Hierdoor kunnen ze het verzamelde voedsel niet naar de andere bijen brengen, waardoor deze uiteindelijk sterven.

Kees Kodde, woordvoerder van Greenpeace:

“Een aantal van de geteste planten wordt nota bene aangeprezen door de tuincentra als bijvriendelijk. Het gif dat op deze planten gespoten wordt, verspreidt zich in ons milieu en ons oppervlaktewater en de bijen en andere insecten gaan voor de bijl. Dit kan alleen stoppen als de sierteeltsector deze bestrijdingsmiddelen in de ban doet, de overheid ze verbiedt én dat verbod handhaaft. Tuincentra moeten van telers eisen dat ze deze gifstoffen niet langer gebruiken en inzetten op gifvrije ecologische landbouw.”

Intratuin
De meest vergiftigde planten zijn gevonden bij Intratuin. De bestrijdingsmiddelen die hier op planten werden aangetroffen, zijn acuut giftig zijn voor bijen, die hier direct aan doodgaan. Tevens werden hier middelen aangetroffen die niet gebruikt mogen worden in de Nederlandse sierteelt. Ook bij BoerenBond-Welkoop en Groenrijk werden veel en illegale bestrijdingsmiddelen aangetroffen. En nog een schokkende uitkomst: zelfs de bollenmix “Bee Happy”, speciaal voor bijen en vlinders geselecteerde bollen, blijkt niet vrij te zijn van bestrijdingsmiddelen.

Red de Bijen
Greenpeace is een actie, gericht op Intratuin, gestart om de bij te redden: Red de Bij. Op de website www.reddebij.nl is een petitie gestart tegen het gebruik van gif. Greenpeace roept Intratuin op uitsluitend nog bloemen en planten te verkopen die niet met schadelijke pesticiden behandeld zijn. De milieuorganisatie vraagt de Voedsel- en Warenautoriteit NVWA handhavend op te treden tegen de illegale middelen.

Tros Radar besteedde onlangs aandacht aan dit onderwerp

Bronnen: Tros Radar, Greenpeace ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.