Nog steeds worden er in Europese landen bontfokkerijen getolereerd die een groot risico vormen voor de volksgezondheid. In Finland zijn als vanouds honderden bontfokkers actief, maar onder meer nertsen zijn gevoelig voor het vogelgriepvirus H5N1, net als voor COVID-19. Bij besmetting ligt mutatie van het virus op de loer en daarmee dreigt een nieuwe pandemie.

Finland maakt tienduizenden pelsdieren af om H5N1
Finland maakt tienduizenden pelsdieren af om H5N1 | Foto (poolvos): publiek domein

Vogelgriep raakt allang niet meer alleen vogels; steeds meer diersoorten worden er ziek van en sommigen overlijden zelfs. Op zeker een twintigtal Finse bontfokkerijen is het vogelgriepvirus aangetroffen, net als bij wilde vossen. Ook elders in de wereld worden allerhande zoogdieren gemeld die ziek worden en sterven door H5N1. Voor met vogelgriep besmette nertsen heeft de Finse tegenhanger van de NVWA besloten dat ze allemaal afgemaakt worden. Het zou vooralsnog gaan om 30.000 dieren. Over het lot van 40.000 poolvossen en wasbeerhonden op besmette fokkerijen wordt per situatie geoordeeld, zo luidt de berichtgeving.
.

Vogelgriep, ziekte in een verziekte industrie

H5N1

Het vogelgriepvirus H5N1 lijkt zich steeds meer aan te passen aan een groter wordende groep ‘gastheren’. Inherent hieraan is de wijze waarop een deel van deze gastheren gehouden wordt: op grote schaal en dicht op elkaar, zodat een virus geen enkele moeite heeft om toe te slaan. Het is bekend dat nertsen uiterst gevoelig zijn voor luchtwegvirussen. Vanwege het risico op virusmutatie tijdens de coronapandemie werden her en der nertsenfokkerijen gesloten en dieren preventief afgemaakt. Om diezelfde reden zijn in Denemarken uit voorzorg miljoenen nertsen gedood. In Nederland is de definitieve sluiting van de nertsenfokkerij zelfs naar voren gehaald vanwege de coronapandemie en het risico op virusmutatie.
.

De rol van bonthandel in de verspreiding van zoönosen

.
Leren van de geschiedenis is echter iets anders dan dieren in hokjes proppen en ze aan het einde van de rit vergassen, of anaal elektrocuteren voor een zo mooi mogelijke vacht. Dus de nertsenfokkerij in Denemarken werd begin dit jaar weer opgestart, en ook Finland leerde niet van de geschiedenis. Finland behoort tot de grootste bontproducent ter wereld, waar heel wat martelbont vandaan komt voor nodeloze bontkragen.
.

Nertsenfokkerijen weer opgestart in Denemarken

.
De Finse sociaaldemocraten kwamen in 2020 met een plan om de 700 fokkerijen in het land te sluiten, maar sinds het kabinet van minister-president Orpo op 20 juni 2023 aantrad, regeren de Nationale Coalitiepartij, de Finnenpartij, de Zweedse Volkspartij (in Finland) en de christendemocraten. De kans op definitieve sluiting van de bontindustrie lijkt voorlopig verkeken.
.

Einde bontindustrie Finland in zicht

De les: verbied alle vormen van bontfok

Intensieve dierhouderij is een gruwel voor dieren en een enorm risico voor de gezondheid van mens en dier wereldwijd. Dit geldt voor de pluimvee-industrie, de intensieve veehouderij én pelsdierfokkers. De risico’s van zoönosen zijn op voorhand in te schatten en niet mals. Maar een nog groter gevaar voor de volksgezondheid lijkt de beperkte mate waarin mensen in staat zijn om te leren en visie te ontwikkelen met duurzaam toekomstperspectief, in plaats van economie ten koste van alles. De les is zo simpel: verbied alle vormen van bontfok in de EU, dan is een significant gezondheidsrisico in één klap uitgebannen. En ook de andere vormen van intensieve dierhouderij zullen zich achter de oren moeten krabben of de kosten de baten nog wel waard zijn.

Bronnen:

1.7 miljoen Europeanen ondertekenen burgerinitiatief voor bontverbod

Karen’s blog: Zoveelste ‘ruiming’ een feit, het roer moet om!

©AnimalsToday.nl Bart van Riel – eindredacteur