Alle nertsen in Denemarken werden in 2020 geruimd tegen de verspreiding van het coronavirus. De regering maakte toen al bekend dat de industrie begin 2023 weer zou opstarten. Nu zijn de eerste nertsen geïmporteerd en starten de nertsenfokkerijen in Denemarken weer op.

Nertsenfokkerijen Denemarken
Nertsenfokkerijen weer opgestart in Denemarken | Foto: publiek domein

Het verbod op het fokken van nertsen in Denemarken is opgeheven. De regering voerde het verbod in 2020 in toen op fokkerijen een gemuteerde versie van het virus werd aangetroffen. Door een mutatie zouden vaccins mogelijk minder goed werken. Uit voorzorg werden toen alle 17 miljoen nertsen gedood. Destijds gaf de regering aan de nertsenhouderij vanaf januari 2023 weer toe te staan. De eerste tienduizend nertsen zijn vanuit IJsland gestuurd om een fokpopulatie te creëren en de komende tijd sturen Finland, Polen en Spanje nog meer nertsen richting Denemarken.

Bontindustrie ‘big business’ in Denemarken

Nertsenfokkerijen in Denemarken

Voor de coronacrisis was de nertsenhouderij een belangrijke bedrijfstak in Denemarken, met meer dan 1200 nertsenfokkerijen in het land. Ze waren in 2020 zelfs de grootste producenten van nertsenbont ter wereld, vooral voor kleding en andere luxegoederen. Afgelopen mei rapporteerde AnimalsToday dat veel nertsenhouders het voor gezien houden. Zo was maar één procent van de nertsenhouders geïnteresseerd in heropstarten. Verwacht wordt dat Griekenland, Polen en Noord-Amerika meer nertsen gaan fokken om het ontstane gat op te vullen.

Nertsenfokkerijen
Foto: screenshot twitter

Omstandigheden

Dierenwelzijnsorganisaties steunden het verbod in 2020, maar waren kritisch op het heropenen van de fokkerijen. De levensomstandigheden van de dieren zijn erg slecht, zo zitten ze hun hele leven in kleine gaaskooien. Maar ook vanuit milieu-oogpunt komt er veel kritiek op de industrie. De boerderijen produceren grote hoeveelheden afval en verontreinigende stoffen, wat schadelijk is voor lokale ecosystemen en waterbronnen. Overigens blijken deze argumenten niet mee te hebben gewogen in het besluit over de industrie.  “Voor de regering ging het alleen om de volksgezondheid als het gaat om de nertsenfokkerij in Denemarken”, zei landbouwminister Rasmus Prehn eerder in een verklaring.

Deense nertsenfokkers stoppen massaal na ruiming nertsen

Bontvrij

In augustus vond de Copenhagen Fashion Week plaats, dit jaar voor het eerst bontvrij. De Nederlandse Fashion Week was al bontvrij. Veel internationale modehuizen besloten de laatste jaren al te stoppen met het gebruik van bont in hun collecties. De vraag naar bont komt nu vooral uit China, waar het wordt gebruikt voor luxeproducten, van jassen tot iPad-hoesjes.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Sophie Jongma