Kip
Foto: WikiMedia Commons

Red een Legkip is een nieuw initiatief van Stichting Comité Dierennoodhulp. Via www.redeenlegkip.nl wil zij zoveel mogelijk legkippen, die anders als waardeloze soepkip in het slachthuis eindigen, redden van de slacht. Wanneer de legkippen minder eieren leggen en daardoor naar de slacht gaan om als soepkip te eindigen, biedt Red een Legkip de boer voor hetzelfde bedrag dat hij anders krijgt voor de slacht voor een aantal kippen een alternatief. Deze kippen worden eerst naar een opvangplek gebracht om te herstellen.

Wanneer de kippen er aan toe zijn om naar hun nieuwe huis te gaan krijgen de mensen, die van te voren via het aanmeldingsformulier op de website hebben aangegeven de kippen een goed en lang leven te willen geven, een uitnodiging om de kippen bij de opvangplek op te komen halen.

Ook in België is een opvangplek. In enkele maanden tijd zijn er door Red een Legkip op deze manier al 362 legkippen gered van de slacht. Deze kippen die nooit als kip hebben mogen leven omdat ze hun hele leven nog geen daglicht hebben gezien, die niet konden scharrelen, die zich niet konden terugtrekken en die zich op draadgaas moesten zien te handhaven hebben daardoor eindelijk de kans gekregen om te voelen hoe het is om als een echte kip te leven in vrijheid.

De hartenwens van boekschrijfster kip Isabel
Red een Legkip wil dat de hartenwens van de in 2010 vrijgekochte legbatterijkip Isabel uitkomt. Dat zij net zoals Isabel echt kip mogen worden bij hun adoptanten. Isabel beschreef deze wens in een boek waarin zij haar verhaal vertelt over hoe zij en haar zuster Annabel eerst opgesloten zitten in een legbatterij totdat ze op een dag vrijgekocht worden en ontdekken hoe het is om als echte kippen te leven. Het boekje is mooi geïllustreerd met foto’s en geschikt voor alle leeftijden en inmiddels te leen in bijna 200 bibliotheken. Ook is het te koop voor 9,95 euro (exclusief verzendkosten) via de website www.redeenlegkip.nl

Charlotte Mutsaers is ambassadeur van Red een Legkip en heeft achterop het boek van kip Isabel een mooie quote geschreven.

Omdat ieder gered kippenleven er één is…
Red een legkip beseft dat zij niet iedere kip kan redden. Maar iedere geredde legkip is wel een dier dat eindelijk mag gaan leven zoals het had behoren te leven. Bovendien zien mensen op deze wijze van nabij voor het eerst hoe deze kippen er aan toe zijn nadat ze 14 maanden zijn uitgebuit voor de eieren. Ook buren, familie en kennissen van de adoptanten worden hiermee geconfronteerd en hopelijk tot nadenken gezet.

Einde van de gekooide kip nog lang niet in zicht
Veel mensen denken dat er door het verbod op de legbatterij in 2012 geen kippen meer in kooien komen te zitten. Helaas is dit niet waar: onlangs is door de regering besloten dat het verbod op de verrijkte kooi pas in gaat in 2021 in plaats van, zoals binnen Europa is vastgesteld, in 2017. Het gaat om 30 bedrijven die in totaal 1,7 miljoen legkippen in deze kooien houden. In de verrijkte kooi zijn een aantal voorzieningen aangebracht die belangrijk zijn voor het welzijn van de kip. Zo is er bijvoorbeeld een zitstokje, en een nestruimte in de kooi waar de kip haar ei kan leggen. Maar al deze voorzieningen zijn zó zuinig en zó armzalig uitgevoerd dat de kippen er nauwelijks gebruik van kunnen maken. Bovendien is er per kip nog steeds heel weinig ruimte beschikbaar. Ook in een “verrijkte” kooi kan een kip haar vleugels niet eens strekken. En zij staat nog altijd met haar poten op draadgaas en kan daardoor niet scharrelen. Ook is er nog altijd geen daglicht en geen frisse buitenlucht.

En dan is er ook nog het door onze regering andere toegestane alternatief voor de legbatterij:
de koloniehuisvesting, oftewel de “kleingruppenhaltung”. Een systeem dat nauwelijks beter is dan de legbatterij en dat vergelijkbaar is met de verrijkte kooi. Alleen is de oppervlakte van de kooien iets groter, er zitten tussen de 30 en 60 kippen per kooi gevangen.

Meer informatie: www.redeenlegkip.nl

Bron:  Stichting Comité Dierennoodhulp