De Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft een voorstel ingediend om de straffen voor dierenmishandeling in Vlaanderen flink te verhogen. Wie dieren mishandelt of verwaarloost kan voortaan een boete van €800.000 en maximaal 5 jaar gevangenisstraf krijgen en in het geval van recidive €1.600.000 boete en 10 jaar cel. Het voorontwerp voor dit voorstel is onlangs door de ministerraad goedgekeurd. Voordat de nieuwe straffen kunnen worden opgelegd aan dierenmishandelaars moeten deze eerst nog worden goedgekeurd door het Vlaamse Parlement.

Vlaanderen verhoogt straffen voor dierenmishandeling
Vlaanderen verhoogt de straffen voor dierenmishandeling – wie dieren mishandelt of verwaarloost kan voortaan een boete van €800.000 en maximaal 5 jaar gevangenisstraf krijgen en in het geval van recidive zelfs € 1.600.000 boete en 10 jaar cel | Foto: publiek domein

Op het mishandelen of verwaarlozen van dieren staat in Vlaanderen nu nog een boete van maximaal €16.000 of drie maanden cel. In het geval van recidive kan die straf oplopen tot € 100.000 boete of een gevangenisstraf van maximaal achttien maanden. In Nederland liggen de maximale gevangenisstraffen voor dierenmishandeling en -verwaarlozing een stukje hoger, namelijk drie jaar, maar zulke hoge straffen worden eigenlijk nooit opgelegd. Niet alleen de strafmaat is dus belangrijk, maar ook de straffen die door het Openbaar Ministerie worden geëist en de straffen die uiteindelijk door de rechter worden opgelegd.

Hogere straffen voor dierenmishandeling

Het eisen en opleggen van hogere straffen kan een belangrijke precedentwerking zijn richting anderen: doe dit niet, want de straffen zijn fors. Strengere straffen zouden ook meer recht doen aan de onderliggende strafbare feiten. Naast gevangenisstraf heeft de rechter in Nederland ook de mogelijkheid om een boete op te leggen van maximaal € 21.750, deze boete wordt echter niet hoger als er sprake is van herhaling van strafbare feiten.

Naast het opleggen van celstraffen en boetes is het in Vlaanderen ook mogelijk om een houdverbod op te leggen. De rechter kan daarbij kiezen uit drie jaar of levenslang. In Nederland is het ook mogelijk om een tijdelijk houdverbod op te leggen, maar dat is dan altijd in combinatie met een andere straf. Al jaren wordt er gesproken over het houdverbod als zelfstandige straf, maar we zijn nog altijd in afwachting van de wet die dit moet formaliseren. Als die langverwachte wet er eindelijk komt dan kan de rechter beslissen dat een dierenmishandelaar maximaal tien jaar geen dieren meer mag houden.

Vlaanderen verhoogt straffen voor dierenmishandeling
Dierenmishandeling moet harder bestraft worden | Foto: publiek domein

De Vlaamse minister Ben Weyts wil harder optreden tegen mishandelaars van dieren:

“Dit is het moment waarop we in Vlaanderen zeggen: wie dieren beestachtig behandelt, zal daarvoor een échte prijs betalen.”

Dat de minister het aanpakken van dierenbeulen serieus neemt blijkt wel uit de aanzienlijk hogere straffen voor dierenmishandeling die hij voorstelt. De maximale boete voor ernstige dierenmishandeling of –verwaarlozing wordt verhoogd naar € 800.000 en een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar. Wie binnen vijf jaar opnieuw de fout ingaat kan rekenen op een maximale boete van € 1.600.000 en tien jaar cel. Ook het tijdelijke houdverbod wordt verhoogd van drie naar vijf jaar. Voor de rechter blijft het mogelijk om een levenslang houdverbod op te leggen. Weyts wil met deze hogere strafmaat straffeloosheid tegengaan:

“In de praktijk wordt de huidige straf van 3 maanden maximale gevangenisstraf bij een eerste feit niet uitgevoerd. Ook veel recidivisten ontsnappen aan hun strengere straf omdat het onderzoek en de gerechtelijke behandeling vaak langer duren dan 3 jaar.”

Volgens Weyts zijn de hogere straffen belangrijk om de problematiek effectief te kunnen aanpakken. Per maand worden in Vlaanderen nog altijd meer dan 250 dieren in beslag genomen. Uit dit feit leidt Weyts af dat dierenmishandeling en -verwaarlozing nog altijd een aanzienlijk probleem is. Wat hem betreft moeten we kordaat optreden: wie niet luisteren wil, moet maar voelen.

Vlaanderen verhoogt straffen voor dierenmishandeling
Per maand worden in Vlaanderen nog altijd meer dan 250 dieren in beslag genomen na mishandeling of verwaarlozing | Foto: publiek domein

De boetes die in Vlaanderen geïncasseerd worden gaan naar het Dierenwelzijnsfonds, dat onder andere dient voor de goede opvang van in beslag genomen dieren. Op die manier wil de minister het geld dat afkomstig is van dierenmishandelaren inzetten om het dierenwelzijn te verbeteren.

Bron:

Straffen voor dierenmishandeling en dierenverwaarlozing

©AnimalsToday.nl Lianne Raat