De beruchte Woerdense teckelfokkers moeder en dochter Betty en Marion van Z. zijn door de Amsterdamse rechtbank veroordeeld tot een boete van 25.000 euro, wegens fraude en oplichting en het op grote schaal verwaarlozen van honden. Ook kregen ze een beroepsverbod opgelegd van 5 jaar.

Woerdense teckelfokkers krijgen boete en beroepsverbod
Malafide Woerdense teckelfokkers krijgen boete en beroepsverbod | Foto: publiek domein

Moeder Betty en dochter Marion van Z. werden beschuldigd van het onthouden van zorg aan tientallen honden, valsheid in geschrifte en het bedrijfsmatig handelen zonder hiervoor de juiste papieren te hebben. Daarbij werden onder meer de honden niet binnen enkele weken na de geboorte geregistreerd, terwijl dit wettelijk verplicht is. Er werd gefraudeerd met de dierenpaspoorten en gelogen over de ouders en herkomst van puppy’s, met alle risico’s van dien, zoals gedragsstoornissen, het overerven van ziektes en afwijkingen. Hierover zijn afgelopen jaren veel meldingen binnengekomen van verdrietige en gedupeerde baasjes.

Boete, beroepsverbod en voorwaardelijke cel

Aanvankelijk was door het OM 40.000 euro boete geëist waarvan de helft voorwaardelijk, maar de rechter legde een hogere boete op van 25.000 euro. Naast de boete en een beroepsverbod kreeg dochter Marion ook nog een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar. Het is niet bekend of ze in beroep gaan tegen de uitspraak.
.

Beruchte teckelfokkers voor de rechter

.
De zaak tegen de Woerdense teckelfokkers kwam op gang in 2018 toen het AVROTROS-programma Opgelicht?! aandacht besteedde aan de fraude met dierenpaspoorten. Karen Soeters van House of Animals was in de uitzending aan het woord en zij lichtte toe hoe ‘kinderlijk eenvoudig’ de fraude met dierenpaspoorten en chips is, met de twee teckelfokkers als voorbeeld.
.

Dierenpaspoorten eenvoudig te vervalsen

.
Al snel volgden inbeslagnames van grote aantallen honden en begonnen de feiten en bewijzen tegen moeder en dochter Betty en Marion zich op te stapelen.
.

150 honden in beslag genomen bij beruchte teckelfokkers

.
De situatie verbetert niet, er worden opnieuw honden in beslag genomen. De twee voelen zich in Nederland in het nauw gedreven en vertrekken met de noorderzon naar Hongarije, berucht om de broodfokhandel en malafide puppyhandel.
.

Beruchte teckelfokkers nu actief in Hongarije

.
Maar ook daar heeft men de twee door en al snel hebben Betty en Marion het aan de stok met de Hongaarse justitie.
.

Woerdense teckelfokkers krijgen 81.000 euro boete in Hongarije

.
Ook Opgelicht?! besteedt weer aandacht aan moeder en dochter Betty en Marion van Z., die met hun gedrag aantonen dat ze op geen enkele wijze bereid blijken om hun leven te beteren:
.

.

Niet alleen de Woerdense teckelfokkers

Ondertussen is de hele zaak rond broodfok puppyhandel nog steeds aan het rollen en lijkt alleen maar te groeien qua omvang. Er komen er steeds meer feiten boven tafel, zoals de betrokkenheid van een Belgische dierenarts bij paspoortfraude in België, die ook in Nederland geen onbekende is.
.

Belgische dierenarts Jantina B. medeplichtige illegale hondenhandel

.
Uit recent onderzoek door House of Animals Investigations blijkt dat er tot nu toe helemaal niets veranderde en dat Nederland een paradijs is voor malafide broodfok puppyhandel uit Oost-Europa. Hiertegen wordt niet opgetreden, want tijdens inspecties zou de NVWA geen onregelmatigheden tegenkomen, zo reageerde de Voedsel- en Warenautoriteit onlangs in Nieuwsuur.

Het onderzoek van House of Animals en hun eigen reactie daarop toont aan dat de NVWA niet in staat is om zicht te houden op de import van puppy’s uit Oost-Europa., waarbij een groot gevaar voor de volksgezondheid dreigt, zoals het importeren van rabiës (hondsdolheid) en het voor honden vrijwel altijd dodelijk parvovirus.
.

Nederland blijft paradijs voor Oost-Europese broodfokkers

.
Stop de broodfok puppyhandel

Omdat er een einde moet komen aan deze vorm van uitbuiting van dieren, fraude met paspoorten en het op het spel zetten van de dier- en volksgezondheid moet er een einde komen aan de broodfok puppyhandel. Daarover gaat onderstaand Karen’s blog.

De uitspraak tegen Betty en Marion van Z. is een opsteker voor iedereen die zich afgelopen jaren heeft ingezet om de twee voor de rechter te krijgen en hun vreselijke praktijken te stoppen. Het is alleen jammer dat een beroepsverbod in Nederland maximaal 5 jaar kan duren, wat inhoudt dat Betty en Marion in 2025 weer gewoon als teckelfokkers in Nederland aan de slag mogen.
.

Karen’s blog: Help jij mee de handel in puppy’s te stoppen?

.
Bronnen:

.©AnimalsToday.nl BVR