Treurig nieuws: het is 1 april geweest en helaas zijn we er met Omroep Piep! niet in geslaagd de grens van 50.000 leden te bereiken. Samen met vrijwilligers en ondersteund door de dier-, natuur- en milieuorganisaties hebben we ons best gedaan, maar het blijkt heel moeilijk te om in korte tijd 50.000 mensen te motiveren tot het lidmaatschap van een omroep.

piepvandaag-tv-straat Omroep Piep!

Teleurstellend dus, maar voor ons geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. We willen graag alles blijven doen om dieren, natuur en milieu bescherming te bieden en daar aandacht voor te vragen. Daarom ben ik extra blij dat we ons platform PiepVandaag.nl hebben, dat iedere dag groeit en waar we nog veel mooie plannen voor op stapel hebben.

Daarbij hebben onze leden met hun lidmaatschap geld ingezameld voor verschillende goede doelen. Zo hebben we 365 dagen de verwarming van de hondenunits en kattenhuisjes van Stichting Dier en Project weten te realiseren, zijn er paarden vrijgekocht op een veiling voor Stichting Paard in Nood en is er bijgedragen aan projecten van onder andere Sea Shepherd, Stichting AAP en Stichting Melief. Daar kunnen we in ieder geval met zijn allen hartstikke trots op zijn!

Ik wil de vele mensen bedanken die zo keihard gewerkt hebben om een omroep voor dieren, natuur en milieu voor elkaar te krijgen. Wat mij betreft zijn die inspanningen niet tevergeefs. Nu we elkaar gevonden hebben, staat niets ons in de weg deze krachtenbundeling effectief te laten zijn. Blijf ons daarom vooral volgen op PiepVandaag.nl!

Karen Soeters
Hoofdredacteur PiepVandaag.nl
Oprichter Omroep Piep!