De Partij voor de Dieren houdt op woensdag 9 april een openbare bijeenkomst in de Tweede Kamer naar aanleiding van de Groot Wild Enquête van Natuurmonumenten, waaruit blijkt dat er een meerderheid is voor natuurlijke populaties in plaats van bejaging van dieren. Naast Kamerleden komen wetenschappers, natuurbeheerders en maatschappelijke organisaties naar Den Haag. Tweede Kamerleden kunnen via een bijzondere procedure rondetafelgesprekken organiseren ter voorbereiding op een debat. Aanleiding voor de bijeenkomst is het debat over wildbeheer dat 16 april zal plaatsvinden.

Wild zwijn big
Biggetje – Wild zwijn | Foto: By Sander van der Wel (Frisling) [CC-BY-SA-2.0 , via Wikimedia Commons
Uit de enquête blijkt dat de 40.000 leden en niet-leden van Natuurmonumenten liever natuurlijke populaties zien dan door jacht kunstmatig laag gehouden populaties. Grote dieren, zoals herten en zwijnen, die in het wild leven worden in bijna alle Nederlandse leefgebieden bejaagd. Dit gebeurt ook in natuurgebieden. Er is brede steun voor het vergroten en verbinden van natuurgebieden om zo meer leefruimte te creëren voor grote hoefdieren. De meeste deelnemers aan de enquête zijn tegen preventief afschot. Dat is het doodschieten van dieren onder het mom van faunabeheer.

De bijeenkomst is bedoeld om Kamerleden te infomeren over de mogelijkheden voor natuurlijk populatiebeheer met het oog op het debat over wildbeheer op 16 april. Experts, maatschappelijke organisaties, natuurbeheerders en in het bijzonder Natuurmonumenten zullen hun zienswijze inbrengen en reageren op de resultaten van de Groot Wild Enquête.

Persbericht Partij voor de Dieren