De Partij voor de Dieren houdt op woensdag 9 april een openbare bijeenkomst in de Tweede Kamer naar aanleiding van de Groot Wild Enquête van Natuurmonumenten, waaruit blijkt dat er een meerderheid is voor natuurlijke populaties in plaats van bejaging van dieren. Naast Kamerleden komen…