Treurig nieuws: het is 1 april geweest en helaas zijn we er met Omroep Piep! niet in geslaagd de grens van 50.000 leden te bereiken. Samen met vrijwilligers en ondersteund door de dier-, natuur- en milieuorganisaties hebben we ons best gedaan, maar het blijkt heel moeilijk…