Terwijl veel landen een statement maken door hun ivoorvoorraad te vernietigen, zoals China, Frankrijk, de Verenigde Staten en de Filippijnen, heeft de regering van Zimbabwe juist toestemming gevraagd haar ivoorvoorraad te mogen verkopen. Het zou gaan om een enorme hoeveelheid ivoor ter waarde van 12 miljoen dollar. Zimbabwe mag het ivoor niet zomaar verkopen, maar moet daarvoor toestemming vragen aan CITES.

België
Ivoor

In 2012 maakte Tanzania haar voornemen bekend om meer dan honderd ton ivoor te verkopen aan China en Japan. Het land diende hiertoe een officieel verzoek in bij CITES, de organisatie van de VN die de internationale handel in beschermde dieren nota bene moet stoppen. De voorgenomen verkoop stuitte destijds op veel verzet.

Tanzania zou de voorraad via een zogenaamde ‘eenmalige verkoop constructie’ van de hand willen doen. De Environmental Investigation Agency (EIA) uit kritiek op dit onoverzichtelijke vergunningensysteem van CITES en noemt het gebrekkig. Volgens de directrice van EIA International, Mary Rice, werkt het huidige systeem stroperij en illegale handel juist in de hand.

“Het dumpen van meer dan honderd ton ivoor op de markt zal consumenten alleen maar verder in verwarring brengen over de al dan niet legale status van ivoor, en de vraag naar ivoor en dus de stroperij stimuleren.”

Uiteindelijk heeft de Tanzaniaanse overheid het verzoek ingetrokken, nadat zij niet in staat was aan de eisen van het CITES te kunnen voldoen. Tanzania kon geen informatie geven over het aantal in het land levende olifanten en heeft enorme steken laten vallen bij het terugdringen van stroperij.

CITES heeft tevens in een officieel document aan de Tanzaniaanse overheid laten weten, dat de registratiegegevens van het ivoor bedoeld voor de verkoop niet op orde zijn en er grote kans bestaat dat illegaal verkregen ivoor deel uitmaakt van de voorraad. Het verschil tussen illegaal en legaal ivoor is op zijn zachts gezegd bijzonder te noemen, als je bedenkt dat volgens organisatie Burn the Ivory de afgelopen dertig jaar tweederde van alle Afrikaanse olifanten is afgeslacht voor hun ivoren slagtanden en is vernietiging van ivoor de beste oplossing om de handel tegen te gaan.

Bron: Bulawayo24 ©PiepVandaag.nl