Helaas overwinteren de laatste decennia steeds minder taigarietganzen in de Lage Landen. Hoeveel het er precies zijn, is niet bekend. De aantallen worden geschat op tientallen tot enkele honderden. In Noord-Brabant bevindt zich het laatste overwinteringsgebied van deze ganzensoort in Nederland. Een in Denemarken gezenderde vogel vloog precies naar deze Nederlandse overwinteringsplek.

taigarietgans
Foto Credit: Sjaak Schilperoort via Compfight cc

De vogel was op 14 november, samen met 48 andere taigarietganzen, in Jutland gevangen en geringd. Uit het onderzoek blijkt dat deze gans linea recta naar Noord-Brabant vloog en hier op 30 december jongstleden aankwam.

Verder is inmiddels gebleken dat er momenteel minimaal twaalf taigarietganzen in de omgeving van Boxtel en Vlijmen aanwezig zijn. Dankzij de zender om de hals van de Deense vogel is nu bekend waar zij ’s nachts slapen, namelijk Kampina, een natuurgebied met bos, heide en vennen in Noord-Brabant. Al sinds de jaren ’60 staat deze regio bekend als overwinteringsgebied van taigarietganzen. Helaas overwinteren steeds minder ganzen in het gebied. De laatste jaren nog slechts 48 exemplaren, allen dus afkomstig uit Jutland, Denemarken.

Taigarietganzen overwinteren niet alleen in Nederland. Rond de eeuwwisseling kwamen de vogels nog in grotere aantallen in Europa voor. De populatie werd geschat op zo’n 80.000 exemplaren, verspreid over diverse Europese landen. Uit onderzoek (2008/2009) bleek het aantal overwinterende taigarietganzen te zijn gedaald met ongeveer 20%, in vijf tot tien jaar tijd, naar 60.000-65.000 exemplaren. Ook vond een inkrimping plaats van het overwinteringsgebied van de taigarietgans, met een sterke concentratie in Zweden, Denemarken, het uiterste noordoosten van Duitsland, Polen en Groot-Brittannië. De oorzaak van deze inkrimping is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk is de klimaatverandering hier debet aan. In Polen worden ook winterconcentraties aangetroffen. Aangezien hier de laatste jaren geen ganzentellingen zijn gehouden, is het goed mogelijk dat veel taigarietganzen over het hoofd worden gezien, wat zou betekenen dat de populatie minder is afgenomen dan wordt gedacht.

Bron: Sovon ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven