Helaas overwinteren de laatste decennia steeds minder taigarietganzen in de Lage Landen. Hoeveel het er precies zijn, is niet bekend. De aantallen worden geschat op tientallen tot enkele honderden. In Noord-Brabant bevindt zich het laatste overwinteringsgebied van deze ganzensoort in Nederland. Een in Denemarken gezenderde…