Comité Dierennoodhulp heeft samen met Rechten Voor Al Wat Leeft en Een Dier Een Vriend een verzoek tot handhaving ingediend bij de NVWA in verband met de online handel in watervogels, kalkoenen en ander pluimvee op verkoopsites zoals Marktplaats, ten tijde dat er vogelgriep in ons land heerst en zolang de landelijke maatregelen van kracht zijn.

online handel
Online handel kerstkalkoenen verhoogt kans verspreiding vogelgriep | Foto horende bij persbericht

De dierenorganisaties hebben de NVWA met spoed verzocht om advertentiesites, zoals Marktplaats en andere sites die dieren verkopen, te verbieden advertenties over watervogels, kalkoenen en ander pluimvee online te zetten. Ook de directie van Marktplaats heeft een brief ontvangen met daarin het dringende verzoek om, ten tijde dat er vogelgriep heerst, geen advertenties te plaatsen voor watervogels en pluimvee. Dit oogluikend toelaten strookt niet met de landelijke maatregelen die de overheid neemt om de vogelgriep tegen te gaan.

Verspreiding vogelgriep
Nu rond de feestdagen de handel via internet in levende en op het erf geslachte dieren bij hobbyfokkers welig tiert is de kans op verspreiding van de vogelgriep extra aanwezig. Consumenten komen via o.a. Marktplaats door heel het land deze vogels bij hobbyfokkers halen, en komen zo op het erf wat vaak met bloed en uitwerpselen van de dieren besmeurd is. Een zeer onwenselijke situatie in een tijd dat eigenaren van hobbyvogels verplicht zijn hun pluimvee en watervogels af te schermen van wilde watervogels en van bezoekers, zodat de vogelgriep door uitwerpselen niet verspreid kan worden.

online handel
Hobbykippen | Foto: publiek domein

Het grieft de dierenorganisaties zeer dat zowel de NVWA als de overheid tot nu toe hier zo laconiek mee omgaan terwijl zij er haar hand niet voor omdraaien om als preventiemaatregel honderdduizenden kippen, eenden en kalkoenen die niet ziek zijn, maar slechts in een straal van 3 kilometer van een besmet bedrijf leven, op brute wijze te vangen en te doden. De dierenorganisaties hebben hier samen met anderen eerder een petitie tegen gestart.

Landelijke maatregelen
Omdat er sprake is van een hoogpathogene variant  is voor heel Nederland een ophokplicht ingesteld. Dit geldt voor alle commerciële bedrijven die vogels houden die bestemd zijn  voor de productie van vlees, eieren of andere producten. De ophokplicht geldt ook voor bedrijven die vogels fokken die in het wild worden uitgezet. De maatregel is uit voorzorg genomen om de kans op verdere besmetting te verkleinen.

Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden.

online handel
Kinderboerderijen moeten vogels afschermen | Foto: publiek domein

Het bestaande hygiëneprotocol voor bezoekers om commerciële pluimveebedrijven te bezoeken wordt uitgebreid. Dit betekent onder andere dat bezoekers alleen nog de stal of erf mogen betreden na het nemen van strenge hygiënemaatregelen.

Verder is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

Eenden- en kalkoenenbedrijven
Daarnaast gelden voor eenden- en kalkoenenbedrijven per direct enkele extra maatregelen. Ten eerste moeten eendenbedrijven een hygiëneprotocol naleven voor strooisel, waaronder het afdekken van de strooisel-opslag en het schoonmaken van het materieel dat wordt gebruikt om het strooisel de stal in te brengen. Ten tweede mogen eenden of kalkoenen alleen worden vervoerd nadat zij onderzocht zijn door een dierenarts.  Ten slotte mogen transporten van of naar deze bedrijven alleen rechtstreeks plaatsvinden.

Persbericht Comité Dierennoodhulp/Rechten Voor Al Wat Leeft/Een Dier Een Vriend