Raadslid Harry Voss van de Partij voor de Dieren in Apeldoorn wil duidelijkheid hebben over het afschot van 58 dieren in de gemeente. Hij heeft daarover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Het gaat om wilde zwijnen, damherten, reeën en edelherten.

Wild zwijn jacht
Waarom werden 47 wilde zwijnen afgeschoten? | Foto: cermivelli/flickr

In de in 2015 aangenomen Notitie Dierenwelzijn (pdf) van de gemeente Apeldoorn staat dat er bij ‘problemen’ eerst gezocht moet worden naar andere middelen om die problemen op te lossen. Pas in de allerlaatste plaats komt afschot aan de orde. De PvdD was nauw betrokken bij de opstelling van de dierenwelzijnsnotitie.

Reden
Harry Voss wil duidelijkheid over de reden van het afschot, en dat dan per dier gespecificeerd. In totaal werden 2 reeën, 4 damherten, 5 edelherten en 47 wilde zwijnen doodgeschoten. Voss wijst erop dat afschot het allerlaatste middel is en wil weten wat er aan de beslissing om de dieren dood te schieten vooraf is gegaan en of andere, alternatieve mogelijkheden wel in ogenschouw zijn genomen. Ook vraagt hij opheldering over meer algemene maatregelen om overlast door wild binnen de gemeente te voorkomen.

Apeldoorn
Waarom kregen de reeën de kogel? | Foto: publiek domein

Het aantal doodgeschoten dieren in de gemeente Apeldoorn is gebaseerd op cijfers tussen 1 januari en medio oktober.

Bron: De Stentor ©AnimalsToday.nl Bart van Riel