Jane Goodall, welbekend als de beschermvrouw van chimpansees en als vredesboodschapper van de Verenigde Naties, laat zich niet uit het veld slaan door de standpunten over milieu en klimaatverandering van de aanstaande Amerikaanse president. Goodall zei dit tijdens haar bezoek aan Nederland van afgelopen dagen.

Goodall
Jane Goodall in het ISS in Den Haag | Foto: Bart van Riel/PiepVandaag

Jane Goodall (82) reist zo’n 300 dagen per jaar de wereld rond om te vertellen over haar werk, leven en projecten waar het Jane Goodall Intituut zich voor inzet. Eén van die projecten is het Roots & Shoots-programma (vert. wortels en uitlopers), dat zich vooral richt op jonge mensen. Dit als antwoord op de somberheid van veel jongeren over de toekomst van het leven en de natuur op aarde. Roots & Shoots startte in 1991 in Tanzania en is inmiddels een wereldwijd netwerk dat actief is in 120 landen en wordt gevormd door de duizenden leden.

Hoop
Kern van Roots & Shoots is dat je altijd iets kan doen om je leefomgeving te verbeteren, hoe klein en aanvankelijk nietszeggend het ook lijkt. Want vele kleintjes maken een grote, en ‘wat voor jou misschien onbelangrijk lijkt kan iemand anders juist heel veel leren’, aldus Goodall. Belangrijk daarbij is dat we moeten uitgaan van hoop:

“Ik weet niet precies hoe lang het nog duurt, maar er is nog steeds tijd over om oplossingen te vinden voor de bedreigingen van onze planeet.”

Behalve dat het nog niet te laat is wijst Goodall ook op hoopvolle ontwikkelingen in de wereld:

“In nieuwe economische wereldmachten als India en China is een omslag gaande. Daar komt men erachter dat het oude westerse model van alles op aarde ruïneren en dan pas kijken wat er vernield is niet meer werkt. Bijvoorbeeld op het gebied van groene energie is China nu hard aan de weg aan het timmeren.”

‘Vreselijke dingen’
Jane Goodall wilde zich desgevraagd liever niet uitlaten over Donald Trump. Wel liet ze weten dat hij tijdens de campagne ‘vreselijke dingen’ heeft gezegd, bijvoorbeeld over het terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Maar tegelijkertijd wees zij erop dat juist dochter Ivanka Trump zich opeens wél druk maakt over klimaatverandering:

“Ik weet niet of dit een afgesproken iets is, maar mogelijk valt het allemaal nog mee met wat Trump heeft gezegd en uiteindelijk in de praktijk gaat doen.”

Afgelopen weken vertoont Trump een voorzichtige terugtrekkende beweging als het gaat om het ontkennen van de menselijke invloed op klimaatverandering. Hieruit put Goodall hoop, al vreest ze wel dat Trump mensen zal aanstellen die in het verleden bewezen hebben weinig op te hebben met dierenwelzijn, natuur en milieu.

Totaalverhaal
De lezingen op 5 december in het Institute of Social Science (ISS, onderdeel van de Erasmus Universiteit) en de Koninklijke Schouwburg in Den Haag waren geheel volgeboekt. Het verhaal van Jane is doorspekt met humor en begint steevast over haar jeugd, hoe ze in aanraking kwam met chimpansees en meer in het algemeen met de wetenschap over dieren.

Haar levensloop is voor velen een bron van inspiratie, niet in het minst omdat Jane Goodall een totaalverhaal heeft waarin alles samenhangt. Van individuele dieren die haar hart raakten, tot wetenschap, wereldeconomie, stroperij en illegale handel, overbevolking, consumentengedrag en persoonlijke beslissingen als het eten van vlees en de invloed daarvan op dierenwelzijn en klimaat.

Goodall
Jane Goodall en de geredde chimpansee Wounda | Foto: screenshot video JGI

Successen
Andere punten van hoop die Goodall noemde zijn onder meer de sociale media, omdat mensen elkaar nog nooit zo goed konden vinden om te werken aan goede doelen, zoals het delen van petities of om naar demonstraties te gaan. Ook successen, zoals het stoppen van de aanleg van een oliepijpleiding dwars door Standing Rock Indian Reservation in de Verenigde Staten, is reden voor hoop. Voor Jane Goodall is positief denken dan ook de enige manier om door te gaan met het vechten voor een betere wereld:

“Geef nooit op. Je kunt meer bereiken dan je denkt, maar weet wel dat het een kwestie is van doorgaan. En ik kan het niet voor je, je zult het zelf moeten doen.”

Klik hier voor meer informatie over het Roots and Shoots-programma. Volg het Jane Goodall Intituut ook via Facebook. Bekijk het interview van Karen Soeters met Jane Goodall.

©PiepVandaag.nl Bart van Riel