Nieuw onderzoek naar een grote groep plant- en diersoorten laat zien dat klimaatverandering een negatief effect heeft op de vruchtbaarheid van bepaalde organismen. Zonder verder onderzoek en beschermingsmaatregelen zullen deze soorten mogelijk sneller uitsterven.

klimaatverandering
Diersoorten onvruchtbaar door klimaatverandering | Foto: Pixabay

De gevolgen van klimaatverandering mogen niet worden onderschat. Al jarenlang zijn we bekend met het schrikbeeld van de vermagerde ijsbeer en de stijgende zeespiegel. Om verder te kunnen kijken dan het individu en er achter te komen wat de omvang van deze effecten is op verschillende organismen, verzamelen wetenschappers voortdurend gegevens. Onderzoekers van de Universiteit van Liverpool uiten nu hun zorgen over het negatieve effect van de opwarming van de aarde op de vruchtbaarheid van diersoorten wereldwijd.

Ze waarschuwen dat de focus van onderzoek tot nu toe vooral heeft gelegen op temperaturen die dodelijk zijn voor organismen, terwijl er nog een andere dreiging op de loer ligt. Nieuwe onderzoeksgegevens wijzen namelijk uit dat er een verschil zit tussen de temperatuur waarbij organismen zich niet meer kunnen voortplanten en de temperatuur waarop een individu niet meer kan overleven.

Kritieke temperaturen

Bij het onderzoek naar de effecten van klimaatverandering op de overlevingskansen van diersoorten wordt nu uitgegaan van de zogenaamde ‘critical thermal limit’ (CTL), een temperatuur die dodelijk is. Dr. Tom Price en zijn collega’s van het Institute of Integrative Biology aan de universiteit van Liverpool, bestudeerden een grote hoeveelheid gegevens van planten en dieren, en concludeerden dat de risicotemperatuur waarbij diersoorten onvruchtbaar raken lager ligt dan de temperatuur waarop ze niet meer kunnen functioneren en uiteindelijk sterven. De temperatuur waarop dieren onvruchtbaar raken is dus eerder bereikt en kan, als genoeg dieren erdoor beïnvloedt raken, het uitsterven van een soort in een stroomversnelling doen raken.

klimaatverandering
Bruine kikker | Foto: Vilda natuurfotografen

Dr. Price en collega’s roepen op het gevaar van deze temperatuur gerelateerde onvruchtbaarheid niet te onderschatten. Ze stellen voor bij onderzoeken voortaan niet alleen te kijken naar de CTL, maar ook naar wat ze noemen de ‘thermal fertility limit’ (TFL), ofwel de temperatuur waarop onvruchtbaarheid optreedt.

Onderzoek voor betere bescherming

Resultaten van onderzoek, waarbij zowel de CTL als de TFL worden meegenomen, kunnen van bijzondere waarde zijn voor natuurbeschermingsprojecten gericht op het behoud van diersoorten en hun leefomgeving. Biologen en natuurbeschermingsorganisaties kunnen de resultaten direct praktisch toepassen en zo diersoorten uit risicogroepen een extra handje helpen de opwarming van de aarde te overleven. Dr. Price:

“Momenteel wijst onze informatie erop dat vruchtbaarheidsproblemen door temperatuurstijging een serieus probleem vormen voor veel organismen. We weten echter niet welke soorten het meeste risico lopen en of verlies van vruchtbaarheid ook het verlies van hele populaties tot gevolg kan hebben.”

Groepen diersoorten die naar verwachting het meest gevoelig zijn voor temperatuurstijgingen zijn koudbloedige- en waterdieren. Dr. Price benadrukt dan ook het belang van meer onderzoek. Daarmee kan achterhaald worden welke organismen en hun leefomgeving het meest kwetsbaar zijn en hoeveel vruchtbare exemplaren van een bepaalde soort over moeten blijven om een gezonde populatie in stand te kunnen houden.

Biologen en natuurbeschermers doen hun best te voorspellen op welke plaatsen diersoorten veel risico lopen op schadelijke effecten ten gevolge van klimaatverandering. Zo hopen ze voor die soorten op tijd een alternatief te kunnen vinden en ze eventueel naar een ander leefgebied te verplaatsen. Een verfijning van het onderzoek dat in dienst staat van dit beschermingswerk kan helpen om tijdig risicosoorten te signaleren.

Bronnen: Mirror Now NewsPhys.org ©AnimalsToday.nl Merel Roks