Een tentoonstelling van dierenleed, dat is de Amsterdam Winner Show volgens de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren. De rashondenshow, die plaatsvindt op 14 en 15 december in de RAI, stelt een extreem, ziekmakend uiterlijk van rashonden centraal in plaats van het welzijn en de gezondheid. Om een einde te maken aan dit rashondenleed pleit de Sophia-Vereeniging voor overheidsingrijpen: een verbod op rashondenshows die aanzetten tot het fokken van honden die ziek zijn en niet normaal kunnen functioneren door hun extreme uiterlijk.

Amsterdam Winner Show
Op rashondenshows is het uiterlijk belangrijker dan de gezondheid | Foto via Sophia-Vereeniging

Ziekmakend uiterlijk

Tijdens rashondententoonstellingen als de Amsterdam Winner Show bepalen keurmeesters per ras welke hond het beste voldoet aan de zogenaamde rasstandaard. In de praktijk betekent dit dat de honden met het meest extreme uiterlijk tot Winner worden uitgeroepen. De pups van zo’n ‘kampioen’ leveren veel geld op, dus is er de fokkers veel aan gelegen om te fokken op deze uiterlijke kenmerken. Daarbij is het van ondergeschikt belang dat de honden fysiek grote hinder ondervinden van hun extreme uiterlijk: buldogs hebben ademhalingsproblemen door een te platte snuit en kunnen zich niet op natuurlijke wijze voortplanten, Cavalier King Charles spaniëls kampen met ondraaglijke hoofdpijn door een te kleine schedel en de shar-pei heeft chronische infecties door overmatige huidplooien.

Inteelt

Naast welzijnsproblemen door een extreem uiterlijk leidt het systeem van rashondenshows tot inteelt. Immers: hoe kleiner de genetische variatie, hoe groter de kans op nakomelingen met de gewenste uiterlijke kenmerken. Het directe gevolg van inteelt is echter dat voorheen zeldzame erfelijke afwijkingen veel vaker gaan voorkomen in een ras. Zo lijden labradors en golden retrievers vaak aan kanker. Ook ernstige stofwisselingsziektes, nierziektes of bot- of hartafwijkingen komen in toenemende mate voor in rassen. Volgens Frank Wassenberg, bioloog en beleidsmaker van de Sophia-Vereeniging, draagt een wettelijk verbod op hondenshows en –wedstrijden bij aan het terugdringen van dit ernstige dierenleed:

“De focus op het uiterlijk zal afnemen als er geen winst meer mee te behalen valt. Dat maakt het toepassen van inteelt veel minder aantrekkelijk”.

Economische belangen

Ondanks dat de overheid de problemen erkent, heeft zij nog steeds geen maatregelen getroffen. Liever wordt het aanpakken van de misstanden aan de fokkers zelf overgelaten. De Sophia-Vereeniging ziet de fokkerijsector zelf echter geen einde maken aan het gebruik van inteelt als fokmethode, omdat dit ten koste gaat van de economische belangen. Wassenberg:

“Om een ras weer gezond te krijgen, zal er gefokt moeten worden met honden van buiten het ras zodat er een grotere genetische variatie ontstaat. De pups die dan geboren worden zijn weliswaar gezonder, maar niet meer raszuiver. Dat betekent dat fokkers er veel minder geld aan kunnen verdienen. Daarom pleit de Sophia-Vereeniging voor overheidsingrijpen. Want niet de portemonnee van de fokker, maar het welzijn van de dieren moet leidend zijn in het fokbeleid”.

Verbod op hondenshows

Om de overheid op haar verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn te wijzen, stuurde de Sophia-Vereeniging eind november een brief aan de vaste commissie voor Economische Zaken, ter voorbereiding van het notaoverleg Dierenwelzijn op 2 december.

“Er moet een einde komen aan het fokken van dieren met een ziekmakend uiterlijk”, zegt Wassenberg. “Een verbod op wedstrijden en shows die het fokken op extreme uiterlijke kenmerken stimuleren, zoals de Amsterdam Winner Show aankomend weekend, is daarbij een belangrijke stap. Zo lang er enkel gekeurd wordt op uiterlijk is een verantwoord fokbeleid niet mogelijk. De gezondheid van de dieren moet centraal komen te staan en het is aan de overheid om daartoe maatregelen te treffen.”

Persbericht Sophia-Vereeniging