Eind 2016 voerde Varkens in Nood campagne tegen het afbranden van biggenstaartjes. Ze dierenrechtenorganisatie riep dierenartsen op om zich hiervoor in te zetten. Deze week kwam het goede nieuws naar buiten: de dierenartsenvereniging KNMvD roept dierenartsen op om niet langer mee te werken aan het klakkeloos couperen en om varkenshouders te adviseren hoe ze varkens met staarten kunnen houden.

routinematig couperen
Foto: publiek domein

Ruim 25 jaar verboden
Routinematig couperen is al ruim 25 jaar verboden. Maar in de praktijk wordt bij 99 procent van alle biggen zonder verdoving en zonder pijnstilling het staartje afgebrand. Varkensartsen zetten hun handtekening onder een verklaring, zodat boeren gebruik kunnen maken van een uitzonderingsclausule in de wet. Die bepaalt dat er tijdelijk gecoupeerd mag worden bij een uitbraak van staartbijten, als een varkenshouder tenminste eerst alles heeft gedaan om het probleem onder controle te krijgen. Boeren vragen én krijgen echter steeds opnieuw toestemming van de veeartsen. Zo blijft couperen onterecht een routinehandeling.

E-mailactie aan dierenartsen
Eind 2016 voerde Varkens in Nood campagne om eindelijk dit gedoogbeleid te stoppen. Samen met 25.000 ondertekenaars riep de organisatie onder andere dierenartsen op om zich in te zetten voor krulstaarten. Zij vroegen beroepsvereniging KNMvD om:

  • een helder standpunt in te nemen over staarten couperen;
  • varkensartsen eraan te herinneren dat routinematig couperen wettelijk verboden is;
  • te stoppen met het klakkeloos tekenen van een verklaring die couperen als routinemaatregel in stand houdt;
  • varkensartsen te attenderen op manieren om staartbijten te voorkomen, om de boeren kunnen helpen bij het verbeteren van het leefklimaat en de stalsituatie, zodat een einde aan couperen in zicht kan komen.
  • aan te dringen op het gebruik van pijnbestrijding zolang deze pijnlijke ingreep nog plaatsvindt.

Gehoor aan verzoek!
Deze oproep van bezorgde dierenliefhebbers heeft duidelijk geholpen! Eind 2017 kwam de KNMvD met een officieel standpunt. En afgelopen week kwam daar meer goed nieuws bij: na overleg met de NVWA en het ministerie van Landbouw roept de KNMvD nu alle varkensdierenartsen op om niet langer de coupeerverklaring te tekenen. Sterker nog, deze blijkt niet eens rechtsgeldig te zijn.

Ook gaat de ‘Vakgroep Gezondheidszorg Varken’ van de KNMvD meer werk maken van het adviseren om te kunnen stoppen met couperen. Zo zijn we weer een stap dichterbij een toekomst zonder gecoupeerde staarten.

Bron: persbericht Varkens in Nood