Bekerplanten van het geslacht Nepenthes, een soort vleesetende plant, passen hun dieet aan op veranderende klimatologische omstandigheden, zo ontdekte een groep biologen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Nepenthes

Nepenthes is een Aziatische plant die kleine dieren vangt in een bekervormige kelk. Uit tellingen op Borneo bleek eerder al dat er in de afgelopen jaren steeds minder dieren in de beker van de plant gevonden worden.

Biologen aan de Hortus van de VU Amsterdam hebben nu een vermoedelijke oorzaak gevonden in de opwarming van de aarde. Door metingen te verrichten in een kas, waar de planten onder verschillende temperatuurregimes werden gekweekt, bleek dat bij toenemende temperatuur de vleesconsumptie van de planten afnam. De planten compenseerden hiervoor door meer voedingsstoffen aan de bodem te onttrekken. Er werden geen significante verschillen gevonden in de bladstevigheid en levensduur van de planten.

Het is niet ongewoon dat dieren en planten zich aanpassen aan veranderingen in het klimaat. Maar de snelheid waarmee dit bij Nepenthes gebeurt is opvallend. Volgens de onderzoekers gaat het vermoedelijk niet om een nieuw geëvolueerde eigenschap, maar hebben de planten eerder in de evolutie al een natuurlijk regulatiemechanisme ontwikkeld om hun consumptie in evenwicht te brengen met het omringende milieu. ‘De consumptie van vlees draagt in belangrijke mate bij aan de opwarming van het klimaat’ aldus onderzoeker Arend-Jan Visser. ‘Het is dus niet verwonderlijk dat de planten hun dieet aanpassen als gevolg van de hogere temperaturen.’

Om nog beter te begrijpen hoe de planten precies hun dieet aanvullen, is de VU Hortus een vervolgonderzoek gestart. De onderzoeksgroep heeft hiervoor een subsidie gekregen van de Europese Unie, die geïnteresseerd is in een vertaalslag naar de mens. De onderzoekers zijn met name benieuwd naar de vraag hoe de vleesminderende planten aan hun eiwitten komen.

Publieksdemonstratie in de VU Hortus

Vandaag organiseert de VU Hortus in samenwerking met Stichting Viva Las Vega´s een publieksdemonstratie voor de bezoekers van de VU Hortus in Buitenveldert. Tijdens de demonstratie zal onder meer te zien zijn hoe vleesvervangers worden gevoerd aan een Nepenthes.

De VU Hortus is zondag open voor het publiek tussen 12.00 en 15.00 uur. Elk heel uur zal een korte presentatie worden gegeven. Adres: Van de Boechorststraat 8, Amsterdam.