Er gaat tegenwoordig eigenlijk geen dag voorbij, zonder slecht nieuws over dieren, natuur en milieu. En helaas is de oorzaak vaak te herleiden tot het huidige regeringsbeleid.

Otter
©Peter G. Trimming

Zo blijkt nu weer, dat de otter in ons land wederom met uitsterven wordt bedreigd.

Reden: het herintroductieprogramma van deze wilde dieren is simpelweg stopgezet. De Stichting Das & Boom en de Stichting Otterstation Nederland luiden de noodklok. Ze eisen dat de Staatssecretaris maatregelen neemt en anders stappen ze naar de rechter.

Bron