Klimaatverandering wordt al steeds meer merk. Oogsten mislukken, extreme droogte, stormen en stijgende zeespiegel zijn al duidelijke effecten van de klimaatverandering, maar het heeft ook grote gevolgen voor ecosystemen. Hieronder volgen zes veranderingen ten gevolge van klimaatverandering in ecosystemen.

Clownvis
©jeff~
  • Clownvissen worden doof

Door de verzuring van oceanen raken clownvissen hun gehoor kwijt. Deze vissen die ter inspiratie zijn gebruikt voor de film Finding Nemo kunnen door hun beschadigde gehoor vijanden niet meer horen aankomen wat een bedreiging kan vormen voor hun voortbestaan.

  • Versnelling van evolutie

Dieren en planten moeten zich snel aanpassen om de veranderingen ingegeven door het broeikaseffect te overleven. De effecten op de evolutie moet nog verder wetenschappelijk worden onderzocht, maar het heeft al in diverse soorten voor versnelde evolutie gezorgd.

  • Koraal groeit niet of nauwelijks meer

Het veranderende klimaat heeft grote gevolgen voor het koraal. Het koraal, dat wordt beschouwd als het “regenwoud van de oceanen” en een zeer rijke biodiversiteit verzorgd, groeit zeer traag of helemaal niet meer.

  • Vogelsoorten sterven uit

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat verhoogde temperaturen diverse vogelsoorten fataal is. Een onderzoek van de University of Utah heeft aangetoond dat bij een temperatuurverhoging van 3,5º C tussen 600-900 vogelsoorten kunnen uitsterven.

  • Dieren kunnen groter worden

Onderzoekers in Californië hebben aangetoond dat vogels in twee natuurgebieden de afgelopen 27 tot 40 jaar langzaam steeds groter zijn geworden. Dit onderzoek is opmerkelijk, omdat het tegenspreekt wat juist wordt verwacht in aanpassing van dieren door klimaatverandering.

  • Of dieren worden juist kleiner

Verwacht wordt dat dieren, vooral koudbloedige dieren, juist kleiner worden door temperatuurverandering.

Bron ©PiepVandaag Nynke van Dijk