Een onderzoeksteam van de Universiteit van Exeter volgt 145 groene schildpadden, afkomstig van 28 verschillende broedplaatsen. Via een satellietvolgsysteem leggen de wetenschappers vast waar de schildpadden vandaan komen en waar ze naartoe reizen.

Groene schildpad
©Mother Nature Network

Maar liefst 35 procent van deze dieren gebruikt beschermde zeegebieden als schuil- en voedselvindplaats. Dit is een veel hoger percentage dan het bij toeval zou zijn. De schildpadden voelen zich dus duidelijk aangetrokken tot behouden gebieden.

Groene zeeschildpadden worden, net als veel andere maritieme schildpadsoorten, ernstig bedreigd. The International Union for the Conservation of Nature is een onafhankelijk wetenschappelijk instituut en beoordeelt de status van soorten over de hele wereld. Het instituut heeft de groene schildpad in 2004 op de lijst van bedreigde diersoorten gezet en de aantallen lopen nog steeds terug. Het aantal vrouwtjes dat eieren legt, is op sommige broedplaatsen zelfs met 67 procent afgenomen.

In een beschermd zeegebied is beperking opgelegd aan visserij en andere activiteiten die het ecologisch evenwicht kunnen verstoren. Er is discussie geweest over het nut van deze gebieden, maar dit onderzoek levert bewijs dat ze weldegelijk een veilige haven en voedselbron vormen voor grote zeedieren. Behoud van de gebieden is belangrijk om kwetsbare dieren beter te beschermen en ze te helpen overleven.

Bron: MNN en BBC ©PiepVandaag Isabelle Oostendorp