Het in de steek laten van honden is een groot probleem in sommige gebieden in Chili. Deze honden gaan in groepen leven, raken verwilderd en gaan samen op zoek naar voedsel. Volgens veehouders zouden groepen verwilderde honden hun vee aanvallen en doden.

Chili
Protest in Santiago | © AnimaNaturalis Chile

Maatregel om te jagen op verwilderde honden
Op 31 januari werd een wettelijke maatregel aangenomen die jacht op verwilderde honden toestaat. Deze regeling geldt voor verwilderde honden die in groepen samenleven en zich buiten de bebouwde kom bevinden, op een afstand groter dan 400 meter van een bevolkt gebied of een geïsoleerde woning op het plattenland. Het geldt expliciet niet voor straathonden in stedelijke gebieden. De maatregel werd genomen nadat er door de veesector intensief gelobbyd was om een einde te maken aan het doden van vee door verwilderde honden.

Maatregel tijdelijk opgeschort
De maatregel zorgde voor een golf van schok in de sociale media. Sinds de maatregel is aangenomen zijn er verschillende protesten geweest in de Chileense hoofdstad Santiago, tegenover de Servicio Agrícola y Ganadero (Landbouw en Veeteelt Dienst) om de uitvoering ervan tegen te houden. Met leuzen als ‘Nee tegen de jacht op honden’ en ‘Doden is makkelijker dan verantwoordelijkheid nemen’ protesteerden de aanwezigen. Veel mensen brachten ook hun honden mee die borden droegen met teksten als ‘Verlaat me niet, ik ben geen afval’. Uiteindelijk schortte het Ministerie van Landbouw de maatregel op 11 februari tijdelijk op met het idee een diervriendelijke oplossing te vinden. Er zullen bijeenkomsten worden gehouden met vertegenwoordigers van de veesector en dierenbeschermers om hiervoor een plan te ontwikkelen. Als de bijeenkomsten geen resultaten opleveren, is de kans heel groot dat de maatregel alsnog zal worden toegepast.

Chili
‘Verlaat me niet, ik ben geen afval’| © AnimaNaturalis Chile

Veesector voert agressieve lobby uit
Jaarlijks wordt in Chili het reglement voor de jacht herzien en aangepast, zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de bestaande populaties van wilde dieren. Vervolgens wordt er bepaald of het eerder vastgestelde quotum aangepast moet worden, of het verbod op het jagen op bepaalde dieren opgeheven moet worden én of er op nieuwe diersoorten gejaagd mag worden. Sinds 2012 voert de veesector een agressieve lobby waarin de groepen verwilderde honden als ‘plaag’ worden bestempeld. Het jagen wordt als een snelle en effectieve wijze gepropageerd om de overpopulatie te controleren.

Oplossingen om verwildering honden te voorkomen
Dierenactivisten geven aan dat de oorzaak van het ontstaan van groepen verwilderde honden ligt in het verlaten van honden in de buitenwijken van stedelijke gebieden. De huidige regering faalt volledig in het oplossen van de problematiek rondom in de steek gelaten dieren. Volgens de activisten moeten er drie oplossingen komen om een einde te maken aan de verwildering van honden: er moet een einde komen aan het in de steek laten van honden; er moet op grote schaal gesteriliseerd worden; verwilderde straathonden dienen opnieuw gesocialiseerd te worden. Er zijn in Chili goede ervaringen bekend met het resocialiseren van verwilderde honden, in bijvoorbeeld het gebied rondom vulkaan Chaitén. Ook in andere landen, zoals in de Colombiaanse stad Medellín, zijn de autoriteiten erin geslaagd om de straathondenproblematiek en het in de steek laten van dieren op te lossen. Met een beetje goede wil vanuit de autoriteiten en een passend beleid moet dit probleem op een diervriendelijke manier opgelost kunnen worden.

Bronnen: BBC, Latercera, Animanaturalis ©PiepVandaag.nl Estefanía Pampín Zuidmeer


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.