Het in de steek laten van honden is een groot probleem in sommige gebieden in Chili. Deze honden gaan in groepen leven, raken verwilderd en gaan samen op zoek naar voedsel. Volgens veehouders zouden groepen verwilderde honden hun vee aanvallen en doden. Maatregel om te…