Tag: SOVON

steenmarters
Binnenland, Kort, Nieuws, Opinie, Wetenschap

Friese steenmarters moeten dood! 

De teruggang van weidevogels in Nederland wordt zelden toegekend aan menselijke activiteiten. Doorgaans krijgt een dier de schuld, zoals zwerfkatten, roofvogels, vossen en in Friesland ook steenmarters. Er worden afschotvergunningen verleend, terwijl de steenmarter een beschermde diersoort is. Zinloos, vinden deskundigen. “In gebieden waar vergunningen…

taigarietgans
Binnenland, Kort, Nieuws

Steeds minder taigarietganzen in Nederland 

Helaas overwinteren de laatste decennia steeds minder taigarietganzen in de Lage Landen. Hoeveel het er precies zijn, is niet bekend. De aantallen worden geschat op tientallen tot enkele honderden. In Noord-Brabant bevindt zich het laatste overwinteringsgebied van deze ganzensoort in Nederland. Een in Denemarken gezenderde…

kievitsei
Binnenland, Kort, Nieuws

Piepoorkonde voor weigeraar eerste kievitsei 

Voor het eerst in de geschiedenis heeft een Friese burgemeester besloten voortaan geen eerste kievitsei in ontvangst te willen nemen. Burgervader Gerard van Klaveren (VVD) van de gemeente Weststellingwerf liet in zijn nieuwjaarstoespraak weten de vinder van het eerste ei niet te zullen belonen. Omdat…