Voor het eerst in de geschiedenis heeft een Friese burgemeester besloten voortaan geen eerste kievitsei in ontvangst te willen nemen. Burgervader Gerard van Klaveren (VVD) van de gemeente Weststellingwerf liet in zijn nieuwjaarstoespraak weten de vinder van het eerste ei niet te zullen belonen. Omdat hij daarmee een opvallende diervriendelijke beslissing heeft genomen meent PiepVandaag dat Van Klaveren een oorkonde verdient.

kievitsei
Piepoorkonde voor Gerard van Klaveren. Foto: Meneer deff/Wikipedia

Van Klaveren is tot zijn besluit gekomen vanwege de verslechterende kievitstand in zijn provincie. Volgens SOVON Vogelonderzoek Nederland daalt de populatie sinds 1996 jaarlijks met 3,5 procent. Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak refereerde Van Klaveren aan deze teruggang:

“De cijfers spreken voor zich, zijn veelzeggend en kunnen niet worden genegeerd. Ik wil mijn ogen hier niet voor sluiten en besluit dan ook vanaf dit voorjaar geen eerste kievitsei meer in ontvangst te willen nemen.”

Weidevogels hebben het niet makkelijk in Nederland. Veel soorten, waaronder de kievit, staan onder druk door het verdwijnen van geschikte broedgebieden, stadsuitbreiding en slecht maaibeleid. Toch wordt het vinden van het eerste kievitsei in Friesland beschouwd als een traditionele ‘sport’ en een cultureel erfgoed. In de maand maart mogen er in de provincie maar liefst 5693 eieren geraapt worden. Hiervoor moet je een geregistreerd eierzoeker zijn en per persoon ligt het maximum op 15 eieren. Uit geen van deze eieren zal uiteindelijk een kuiken kruipen, waardoor de traditie direct van invloed is op de kievitstand.

Oorkonde
Burgemeester Van Klaveren ging in zijn nieuwjaarstoespraak nog verder, want behalve het allereerste kievitsei in de provincie is het ook traditie om per gemeente de vinder van het eerste ei te ‘eren’. Dit vindt Van Klaveren onzin, wat uiteindelijk is er maar één ei het eerste. Omdat hij zich geen zorgen maakt over de publieke opinie maar vanuit zijn hart heeft gekozen voor de kievit vindt PiepVandaag de burgemeester van Weststellingwerf een dapper mens. PiepVandaag-hoofdredacteur Karen Soeters:

“Wie als burgemeester in Friesland het rapen van kievitseieren aan de kaak durft te stellen gaat op heel wat tenen staan. Omdat Gerard van Klaveren zich daar niets van aantrekt vinden we hem een dapper mens en een voorbeeld van hoe het ook kan. Laten we hopen dat zijn beslissing zowel in Friesland als elders in Nederland als aanmoediging wordt gezien en dat alle burgemeesters zich bij dit goede voornemen aansluiten.”

In plaats van het eerste kievitsei krijgt Gerard van Klaveren daarom van ons de allereerste Piepoorkonde. Van harte gefeliciteerd, en namens de kievit: bedankt!

– Klik op de oorkonde voor ware grootte.

Bron ©PiepVandaag.nl