Provinciale natuurorganisaties hebben minder inkomsten en subsidie vanuit de overheid is tussen 2010 en 2016 met 33 miljoen euro gedaald. Het gaat om landschapsbeheerders en stichtingen die de praktische kant van het natuurbeheer uitvoeren.

Entree van Het Geldersch Landschap | Foto: Michielverbeek/Wikipedia

De kosten en baten van 20 provinciale natuurterreinbeheerders zoals het Geldersch of Utrechts Landschap, en bij het beheer betrokken organisaties, zijn onderzocht door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Daaruit bleek dat zij in 2010 nog 165 miljoen euro inkomsten hadden, tegen 142 miljoen in 2016, een daling van 23 miljoen euro.

provinciale natuurorganisaties
Foto: publiek domein

De subsidie vanuit Rijk, provincies en gemeenten voor provinciale natuurorganisaties daalde in diezelfde periode met 33 miljoen euro, van 115 naar 82 miljoen per jaar. Dankzij de Nationale Postcode Loterij, contributies en beleggingen kwam er wel zo’n 60 miljoen euro binnen ter compensatie.

Educatie belangrijk
Bij natuurbeheer is educatie belangrijk en dat kost geld, naast publieksvoorlichting, gebouw- en terreinbeheer. Investeringen gaan vooral naar nieuwe terreinen, waarvan na aanschaf feitelijk niets wordt verkocht.

Foto: publiek domein

De kosten van beheer nemen toe naarmate er meer terrein in bezit is. Daarom zal misschien vaker gezocht gaan worden naar nieuwe verdienmodellen. Daar ligt vercommercialisering van de natuur op de loer, dus enige hoop lijkt noodzakelijk dat de broodnodige educatie en voorlichting vruchten afwerpt. Natuur is een waarde op zich. Natuur mag wat kosten.

Bron:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.