Tag: provincie

Binnenland, Kort, Nieuws

Minder subsidie voor provinciale natuurorganisaties 

Provinciale natuurorganisaties hebben minder inkomsten en subsidie vanuit de overheid is tussen 2010 en 2016 met 33 miljoen euro gedaald. Het gaat om landschapsbeheerders en stichtingen die de praktische kant van het natuurbeheer uitvoeren. De kosten en baten van 20 provinciale natuurterreinbeheerders zoals het Geldersch of Utrechts…

vogeltelling
Binnenland, Kort, Nieuws

Vogelpopulatie per provincie bekijken 

De populatie weidevogels is in Nederland de afgelopen jaren sterk afgenomen. Vooral in het rivierengebied en de zeekleigebieden in het zuiden laat de weidevogel zich minder zien, zo blijkt uit onderzoek van Sovon. Deze vogelonderzoeksorganisatie publiceert sinds begin april vogelinformatie op provinciaal niveau. Bij het natuurbeleid…