Tag: natuurorganisaties

Binnenland, Kort, Nieuws

Minder subsidie voor provinciale natuurorganisaties 

Provinciale natuurorganisaties hebben minder inkomsten en subsidie vanuit de overheid is tussen 2010 en 2016 met 33 miljoen euro gedaald. Het gaat om landschapsbeheerders en stichtingen die de praktische kant van het natuurbeheer uitvoeren. De kosten en baten van 20 provinciale natuurterreinbeheerders zoals het Geldersch of Utrechts…

Waddenzee
Binnenland, Kort, Nieuws

Beter natuurbeheer Werelderfgoed Waddenzee noodzakelijk 

Ondanks dat de Waddenzee een UNESCO Werelderfgoed is, is de situatie waarin het gebied verkeert volgens natuurorganisaties zorgwekkend. Uit het pas verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting’ blijkt het gebied onder grote druk te staan. Een van de grootste…