Ondanks dat de Waddenzee een UNESCO Werelderfgoed is, is de situatie waarin het gebied verkeert volgens natuurorganisaties zorgwekkend. Uit het pas verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting’ blijkt het gebied onder grote druk te staan. Een van de grootste problemen is het feit dat de achteruitgang van de biodiversiteit niet gestopt is.

Waddenzee
De Waddenzee bij Vlieland | Foto: Angelique Lagarde

Het probleem is dat de Waddenzee in stukjes wordt beheerd. Natuurorganisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland en Groninger Landschap willen nu de handen ineen slaan en zo tot een betere bescherming komen.

Volgens de Algemene Rekenkamer moeten beleid en beheer van het Waddengebied uit elkaar worden gehaald en moet het beheer beter worden georganiseerd. Volgens elke variant van de Rekenkamer, met zowel voor- als nadelen, is intensieve betrokkenheid van de natuurbeheerders en andere maatschappelijke organisaties onmisbaar.

Gezamenlijk natuurbeheer

Door de enorme kennis binnen de diverse natuurorganisaties op het gebied van gezamenlijk natuurbeheer en natuurgerichte recreatie, kan al direct begonnen worden met een krachtige samenwerking op beheer. Voorbeelden hiervan zijn het programma Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen en het Actieplan Vaarrecreatie dat in 2014 van start gaat.

Een aantal goed georganiseerde beheerprogramma’s moet de basis worden voor een nieuwe beheervorm van de Waddenzee, dit betekent één beheeroganisatie Werelderfgoed Waddenzee. Vanaf 1 januari 2015 wordt hiermee een begin gemaakt.

Bron: Natuurbericht ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven