Duitsland voegt de daad en het geld bij het woord in het terugdringen van dierproeven. In tegenstelling tot Nederland, waar ondanks mooie beloften het aantal dierproeven blijft toenemen. Nederland zou aan de oosterburen een voorbeeld kunnen nemen in de aanloop naar Wereldproefdierendag op 20 april. 

terugdringen aantal dierproeven
Duitsland reserveert miljoenen voor terugdringen van het aantal dierproeven | Foto: Peta Deutschland

Al jaren geeft Nederland aan het eerste Europese dierproefvrije land te willen zijn. Helaas blijft het tot nu toe bij mooie voornemens; recent heeft Animals Today al vermeld dat het aantal dierproeven juist toeneemt in Nederland. Een land dat intussen wel de daad bij het woord voegt, is Duitsland. Deze week is de federale begroting vastgesteld. Voor het Ministerie voor Voedsel en Landbouw is 1 miljoen euro vrijgemaakt om tot en met 2027 een strategie te ontwikkelen – en te implementeren – om het aantal dierproeven terug te dringen. Een tweede miljoen is gereserveerd voor de volgende begrotingsronde. Artsenverenigingen en dierenwelzijnsorganisaties verwelkomen dit eerste initiatief van de overheid. Toch is er ook rake kritiek geuit door Ärzte gegen Tierversuche: de twee miljoen euro valt in het niet bij de miljarden belastinggeld die jaarlijks worden verspild aan dierproeven.
.

Astma-op-een-chip maakt einde aan dierproeven met cavia’s

.
Al enkele jaren bestond het voornemen bij de Duitse federale overheid om met het thema dierproeven aan de slag te gaan. Na lang wachten zijn de partijen eindelijk tot een akkoord over dierproeven gekomen. Met het geld wordt een werkgroep van verschillende ministeries opgericht. Samen met academici, industriële onderzoekers, dierenwelzijnsorganisaties en financieringsorganisaties moeten alternatieven in kaart worden gebracht. Vervolgens moeten deze alternatieven in heel Duitsland geïmplementeerd worden.

terugdringen
Zebravissen zijn klein, goedkoop en makkelijk te huisvesten proefdieren | Foto: Animal Rights

Terugdringen van overbodige dierproeven

Al decennialang wordt kritiek geuit op het onethische karakter van dierproeven. Het is natuurlijk ook moeilijk te rechtvaardigen dat er jaarlijks alleen in Europa al 12 miljoen dieren misbruikt worden voor dierproeven, om zo de mens vooruitgang te bieden. Daarnaast wordt er ook kritisch gekeken naar de wetenschappelijke betrouwbaarheid van deze proeven. Dierproeven worden bij onderzoeken als gouden standaard gezien, maar dat klopt niet. Hoe je het ook wendt of keert: de resultaten van dieren zijn op mensen moeilijk overdraagbaar. Dieren verschillen in alle opzichten van de mens, bijvoorbeeld in hun levensstijl en duur, lichaamsstructuur, metabolisme en genetische samenstelling. Ook zijn er al alternatieven voor dierproeven beschikbaar; dit laat zien dat dierproeven niet de enige mogelijkheid is voor wetenschappelijk onderzoek. Er is dus geen reden het terugdringen van het aantal proeven uit te stellen.
.

Proefdiervrij onderzoek krijgt grote Europese impuls

Aantal proeven in Duitsland

Geschat wordt dat in Duitsland zo’n 2.5 miljoen dieren jaarlijks gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden. Daar komen nog eens 2.55 miljoen dieren per jaar bij die wel gefokt en gedood door de wetenschap zijn, maar niet gebruikt worden voor de proeven. In totaal sterven er dus meer dan 5 miljoen dieren per jaar in de naam van de ‘wetenschap’. In Duitsland waren meer dan 70 procent van de gebruikte dieren muizen en ratten. Daarnaast worden er veel vissen, konijnen en varkens gebruikt voor dierproeven.

dierproeven
Het aantal dieren per soort dat in 2022 in Duitsland is gebruikt voor dierproeven | Foto: PeTA Duitsland

Nederland kent al enkele jaren het programma Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI). Jaarlijks wordt geld vrijgemaakt voor dit programma. Helaas blijft het in Nederland bij plannen; over het implementeren van die plannen blijft het akelig stil.

Aantal proeven in Nederland

Opvallend is dat voor Nederland hogere getallen dan in Duitsland kunnen worden genoteerd. Waar het aantal dierproeven in Duitsland de afgelopen jaren (weliswaar gestaag) daalt, kan het tegenovergestelde over Nederland worden gezegd; daar neemt het aantal dierproeven juist toe. In 2022 zou het aantal dierproeven in Nederland 478.762 zijn. Van de Nederlandse proeven zou minstens 88% eindigen in een dodelijke afloop voor de dieren. Nog eens 400.000 dieren worden gefokt en vervolgens gedood zonder ingezet te worden voor dierproeven. De meest gebruikte proefdieren in Nederland zijn muizen, (andere) vissen, ratten, kippen en huishoenders, zebravissen, (andere)vogels, konijnen, varkens, cavia’s en klauwkikkers.
.

Aantal dierproeven stijgt opnieuw, ondanks beloftes overheid

20 april mars tegen dierproeven

Op 20 april 2024 is het Wereldproefdierendag. Een goede reden om stil te staan bij de noodzaak tot het terugdringen van het aantal dierproeven. Daarom organiseert Animal Rights in Rotterdam een mars naar het proefdiercentrum van het Erasmus MC. Iedereen kan zich daarbij aansluiten. Hier vind je de details.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Femke Oosterbaan Martinius