Het lot van nog eens ruim 1.700 runderen op een transportschip in de Middellandse Zee blijft onzeker. Al drie maanden worden de landdieren tijdens hun helse zeetocht heen en weer geslingerd op de golven. Het is nog niet bekend wat hen te wachten staat. Worden ze geslacht voor het vlees of gedood en vernietigd? Een gruwelijke reis naar een gruwelijk einde, wat de uitkomst ook is.

helse zeetocht
Maandenlange helse zeetocht voor nog eens 1.700 runderen | Foto (transportschip Elbeik in Cartagena): Animal Welfare Foundation

In de afgelopen weken hebben de twee vrachtschepen Karim Allah en Elbeik wereldwijd de krantenkoppen gehaald over de recente gebeurtenissen. Beide vrachtschepen zijn op 18 december vanuit twee Spaanse havenplaatsen vertrokken, met respectievelijk ruim 900 en bijna 1.800 runderen aan boord. Beide vrachtschepen werden op de eindbestemming geweigerd omdat er vermoedens waren dat de runderen besmet zouden zijn met de virusziekte blauwtong. De zoektocht naar een haven, koper en voer leidde tot een doelloos langdurig zeetransport voor de runderen onder dieronterende omstandigheden.

Helse zeetocht

Verscheidene runderen zijn aan boord overleden door uitputting. Na bijna drie maanden eindigde de reis voor de runderen op de Karim Allah in de Spaanse havenstad Cartagena. Ironisch gezien was dit tevens het vertrekpunt. De Spaanse rechter besloot tot noodslachting. De runderen waren er zo slecht aan toe door de lange transport op de boot, dat ze niet opnieuw vervoerd konden worden en afmaken de meest humane oplossing was. De 864 overlevende dieren zijn op de kade in een tent gedood en vernietigd. Bij de inspectie werd geen blauwtong geconstateerd, zo meldde de Spaanse krant La Vanguardia. Spaanse dierenactivisten hebben tevergeefs nog een beroep gedaan tegen de beslissing de dieren af te maken.
.

894 koeien op zwalpend schip worden afgemaakt

Elbeik

Hoogstwaarschijnlijk wordt dit lot ook toebedeeld aan de nog levende runderen op het andere schip. De Elbeik heeft na de weigeringen van onder andere Libië verschillende havens in Griekenland (Kreta en Pireaus) aangedaan. De autoriteiten gaven geen toestemming om aan te meren. De ruim 1.700 dieren aan boord zijn sinds het vertrek uit Spanje niet meer door een dierenarts onderzocht. Door de controle van de leden van de internationale dierenorganisatie Eurogroup for Animals en door het rechtstreeks contact met de advocaat van het schip, is bekend dat er meer dan vijftig dode dieren aan boord zijn. Volgens persbureau Reuters heeft Griekenland het schip voorzien van voer en eten. Tevens heeft het schip brandstof ontvangen en vaart het vermoedelijk terug naar Spanje. De runderen hebben al die tijd geen vasteland onder hun poten gevoeld. De kans is groot dat zij bij aankomst uitgeput een paar stappen op de kade kunnen lopen om daarna gedood te worden.
.

3.000 schapen dood na weigering diertransport Saoedi-Arabië

MEP’s in actie

Bezorgd over de omstandigheden waarin de dieren verkeren, heeft een groep EU-parlementsleden (MEP’S) en leden van de Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals, de Spaanse en Griekse autoriteiten schriftelijk verzocht om deze kwestie op te lossen. Ondertussen heeft de ANIT-commissie, die binnen de het Europese Parlement is opgericht om de tenuitvoerlegging en handhaving van de dierenvervoersverordening te onderzoeken, haar bezorgdheid geuit en onmiddellijk met de Spaanse minister van Landbouw contact gezocht. De Europese Commissie heeft de afgelopen weken verschillende malen ingegrepen. De commissaris voor de Volksgezondheid, Stella Kyriakides, nam persoonlijk contact op met de Griekse autoriteiten om het welzijn van de dieren aan boord te waarborgen en de autoriteiten van de lidstaten eraan te herinneren om te voldoen aan hun verplichtingen op gronde van de EU-wetgeving, aldus Eurogroup For Animals op hun website:

“Vanaf nu zijn er dringende maatregelingen nodig om de negatieve gevolgen die deze reis heeft gehad voor de bemanning van het schip Elbeik en de overgebleven dieren zoveel mogelijk te beperken. Bevoegde Spaanse autoriteiten hebben een duidelijke wettelijke en morele verplichting om snel oplossing te vinden om het welzijn van de runderen te waarborgen. Wij dringen er bij hen aan om de onmiddellijke terugkeer van het vaartuig te eisen naar een Spaanse havenstad die is uitgerust om levende dieren te ontvangen. Tegelijkertijd vragen wij de Griekse regering om officiële dierenartsen aan boord van de Elbeik te sturen om het welzijn en gezondheid van de dieren te controleren.”

Vele crisissen met het vervoeren van levende dieren hebben zich in het verleden voorgedaan. Met betrekking tot deze twee schepen zijn er verbijsterend veel dieren bij betrokken, in totaal 2.671 runderen. Volgens het Verdrag van de Europese Unie worden levende dieren beschouwd als ‘wezens met gevoel’, echter worden ze behandeld als levenloze handelswaar. Een intens droevige gebeurtenis die de roep tot een verbod op het massaal transporteren van levende dieren voor commerciële doeleinden met een dikke lijn onderstreept.

Bronnen:

#GNvdD: Voldoende Europese steun om diertransporten aan banden te leggen

©AnimalsToday.nl Jessica Slotman