Al 60 dagenlang zwalpt een vrachtschip rond op zee met aan boord 894 exportrunderen door afwijzing van de importlanden vanwege de vermeende runderenziekte blauwtong. De dieren zijn daardoor in een benarde dieronvriendelijke situatie gekomen. De exporteur van de veestapel op het schip Karim Allah hoopt nog steeds een koper te vinden, daartegen pleiten de Spaanse dierenartsen voor euthanasie. De dieren worden mogelijk dinsdag afgemaakt. 

895 koeien
895 koeien op zwalpend schip worden afgemaakt | Foto: medewerker schip

Blauwtong

Het schip, genaamd Karim Allah, is op 18 december vanuit de haven Cartagena in Spanje vertrokken met ruim 900 jonge runderen richting Turkije. De Turkse autoriteiten verboden de dieren aan land te laten wegens angst voor een vermeende uitbraak van de runderziekte blauwtong aan boord. Tevergeefs is er geprobeerd om de dieren te verkopen aan andere landen. Er werd zelfs verboden om nieuw voerder voor de dieren in te slaan. Blauwtong is een virusziekte dat door culicoïdevliegjes wordt verspreid (incidenteel door andere stekende insecten en door het overspuiten van bloed via naalden). Runderen kunnen elkaar niet besmetten en door de meestal milde ziekteverschijnselen veroorzaakt blauwtong bij runderen doorgaans weinig directe schade. De meeste financiële schade ontstaat door vervoers- en exportbeperkingen. Een uitbraak van blauwtong heeft directe gevolgen voor de (internationale) handel in dieren en dierproducten. Volgens Majed Eid, directeur van Talia Shipping line en beheerder van het schip:

“Een fout in de dierengezondheidsdocumentatie van de Spaanse regering heeft er toe geleid dat Turkije de runderen afwees uit vrees dat ze besmet zouden zijn met blauwtong of uit een blauwtonggebied zouden komen.”

Pogingen om de dieren te verkopen aan kopers in Libië en andere landen mislukten en de Karim Allah reisde uiteindelijk terug naar Spanje. Het Schip ligt sinds zondag aangemeerd net buiten de haven van Cartagena. Volgens de manager van het schip verkeren de dieren in goede gezondheid:

“Omdat de Spaanse autoriteiten ons eerst vertelden dat wij er niet in mochten. Dat was op zondag of maandag. Daarna zeiden de Spaanse autoriteiten dat wij wel de haven in mochten varen, maar dat al het vee -het zijn allemaal runderen van ongeveer zeven tot acht maanden oud- geslacht moeten worden. Wij willen de gezonde dieren niet slachten. Het bewijs is dat we de dieren goed hebben verzorgd, slechts 15 doden na meer dan 60 dagen op zee. We hadden verwacht dat de mensen ons zouden bedanken, niet dat ze kritiek op ons zouden hebben. Wij roepen om hulp, maar de Spaanse regering helpt ons niet. Niemand helpt ons.”

Economische slachtoffers

Een merkwaardige en tegenstrijdige opmerking van Eid dat in contrast staat met het uiteindelijke doel van de export van de runderen. Catagena, één van de grootste exporthavens van levend vee waar jaarlijks honderdduizenden dieren geëxporteerd worden naar landen buiten de EU vanwege de lonende verdiensten. De reden dat de dieren levend worden vervoerd, is omdat ze op bestemming halal worden geslacht. Het neigt een ‘economisch spel’ te worden dat over de rug van de onschuldige dieren onder dieronwaardige condities wordt uitgespeeld. Inmiddels hebben de dierenartsen van de Spaanse overheid de runderen onderzocht. In een gelekt geheim rapport pleiten zij om de honderden jonge runderen aan boord af te maken. Door de lange helse tocht hebben de runderen erg geleden. Tijdens de inspectie werden er 864 levende dieren geteld. Tweeëntwintig dieren stierven onderweg, twee karkassen lagen nog op het schip en de andere waren in stukken gesneden en overboord gegooid, aldus het rapport.

Volgens de Spaanse autoriteiten is het vee niet afkomstig uit Spaanse regio’s waar de blauwtongziekte rondwaart. Het rapport doet geen uitspraak over of de dieren wel of niet besmet waren met blauwtong. De eigenaar van het schip vindt het verrassend dat de diagnose niet in het rapport vermeld staat. De Spaanse autoriteiten gaan op basis van het rapport een beslissing nemen.

Helse tocht

Dierenrechtenactivisten hebben met afschuw gereageerd op de helse overtocht. Silvia Barquero van de Internationale organisatie Igualdad Animal zei tegen persbureau Reuters dat de dieren in onaanvaardbare hygiënische omstandigheden vastzitten, het lot van vee dat op zee wordt vervoerd. Ze eisen een verbod op levend veevervoer naar landen buiten de Europese Unie:

“We hopen dat het schandaal van de Karim Allah mensen laat zien wat voor hel die dieren op deze lange transporten mee moeten maken.”

De Europese fractie van de Partij voor de Dieren heeft Eurocommissaris Kyriakides (Volksgezondheid en Voedselveiligheid) gevraagd de export van levende dieren te verbieden. Zolang dat niet geregeld is, wil de partij dat er een rampenplan wordt ontwikkeld voor soortgelijke situaties in de toekomst. Mogelijk ondergaan 1.776 koeien op een ander schip op de Middellandse Zee hetzelfde lot. Het schip vertrok eveneens op 18 december uit een Spaanse haven en mag de dieren ook nergens aan land brengen.

Bronnen:

Spaans vee zit al twee maanden vast op zee

©AnimalsToday.nl Jessica Slotman