De recente aanval van terroristen in het winkelcentrum van Nairobi, Kenia, wordt in verband gebracht met stroperij van olifanten, neushoorns en ander wild. Met de inkomsten uit de illegale verkoop van onder meer ivoor en neushoornhoorn financieren terroristische groeperingen hun aanslagen.  

terroristen
Foto: IFAW

Bron van inkomsten

In juli 2013 riep de Amerikaanse president Obama daarom een team in het leven dat illegale handel in dieren in de gaten moet houden en richtte hij een adviescommissie op. Ook heeft hij bevolen om een voorraad ivoor te vernietigen. Hoewel een van de redenen hiervoor het behoud van de natuur is, is er nog een andere belangrijke motivatie: de Verenigde Staten zien illegale handel in dieren als een bedreiging voor de nationale veiligheid.

Stroperij en illegale invoer van dieren vormt namelijk een grote bron van inkomsten voor bepaalde groepen terroristen, waaronder Al-Shabaab, de aan al-Qaeda gelieerde terroristengroepering in Somalië.

Terroristische groeperingen

Meer dan zes jaar geleden was Al-Shabaab oppermachtig in delen van Somalië. Van een centrale regering was al meer dan twintig jaar geen sprake. In 2006 werd Ethiopië aangevallen door de VN-troepenmacht en de terroristen van Al-Shabaab verdreven. Hun macht in havens als Kismayo raakten ze kwijt, illegale in- en uitvoer van dieren stopte. Om toch aan geld te komen gingen zij over op het ontvoeren van onder andere westerlingen. Daarnaast begonnen zij met het afslachten van dieren. Vooral olifanten en neushoorns moeten het nog steeds ontgelden. De handel in onder meer slagtanden en hoorns is zeer lucratief. Van de totale inkomsten is 40% afkomstig uit illegale handel in ivoor.

Zwaarbewapend

Sinds 2011 lijdt Kenia onder grootschalige olifantenstroperij. Vanuit Somalië wordt Kenia geteisterd door zwaarbewapende stropersbendes met een extremistische grondslag. Veelal in het bezit van helikopters, automatische wapens, nachtkijkers en satelliettelefoons. Het voordeel van de welig tierende ivoorhandel is dat eventuele sporen niet leiden naar één van deze extremistische organisaties. Zolang antistroperijbrigades niet in staat zijn om de stroperij aan banden te leggen, zullen extremisten doorgaan met het uitroeien van het wild in Oost-Afrika. Daarvoor zijn de inkomsten te belangrijk voor Al-Shabaab.

Bron ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven