De provincie Limburg toont voor de zoveelste keer een lelijk karakter door niet in te gaan op de bezwaren tegen het in februari vangen van een zogende vrouwtjesdas, haar partner en hun twee jongen op een bouwlocatie in Roermond. De jongen werden hierna verstoten door de moeder en een van de dasjes is later overleden. Begin juni werd bekend dat er niet inhoudelijk naar de zaak wordt gekeken, zo meldt de Zoogdierwerkgroep van IVN Roermond en omstreken.

Dassen sterven door lelijk karakter provincie Limburg
Dassen sterven door lelijk karakter provincie Limburg | Foto (illustratief): publiek domein

De bezwaren van de coördinatoren van de Zoogdierwerkgroep van IVN Roermond e.o. betroffen grondwerkzaamheden op bouwproject ‘Parkwijk ‘t Ham’. Omdat daarvoor een dassenburcht het veld moest ruimen werden op 8 en 20 februari twee volwassen dassen gevangen in een vangkooi. Na de vangst werd verzuimd om het vrouwtje zorgvuldig te onderzoeken en is over het hoofd gezien dat ze zogende was. Tijdens het afgraven van de burcht werden twee piepjonge dasjes ontdekt die de oogjes nog dicht hadden, naar later bleek een zusje en broertje.

Moeder en jongen zijn te lang (circa 10 uur) en onder stressvolle omstandigheden uit elkaar geweest, waardoor de moeder de kleintjes heeft verstoten. Deze jonge dasjes waren vanaf dat moment feitelijk weesjes. Het broertje van de twee jonge dasjes is later in de opvang overleden.

leugens van Limburg verscheuren dassenfamilie
Foto: Zoogdierwerkgroep IVN Roermond e.o.

Er woonde mogelijk nog een derde das in ‘t Ham die niet is gevangen. Zijn aanwezigheid is gemeld, maar een zorgvuldige nacontrole van het gebied heeft niet plaatsgevonden. Ondanks tijdige waarschuwingen is de kans groot dat bij het inzetten van groot materieel de derde das en dieren als konijnen, bunzingen en vossen zijn doodgedrukt of verstikt in hun burchten en holen. Eekhoorns en hun jongen zijn waarschijnlijk met nest en al neergehaald tijdens bomenkap die plaatsvond om het terrein bouwrijp te maken.
.

Aangifte: Dieren doodgedrukt of verstikt in dassenkwestie Roermond

Vriendjespolitiek

IVN en Das&Boom hebben op maandag 19 april in een hoorzitting gewezen op het belang van een inhoudelijke behandeling inzake de in februari ingediende bezwaren:

“Als de provincie geen afstand neemt van hoe ze in de Roermondse dassenkwestie heeft gehandeld kan hetzelfde met dassen en jonge dasjes op andere plekken in de provincie gebeuren. Dat dassen worden gevangen en verplaatst wanneer deze zwanger zijn of jongen hebben. Dat daarbij jonge dasjes verwezen en/of dood gaan wordt blijkbaar voor lief genomen.”

Na de hoorzitting viel het de coördinatoren van IVN Roermond e.o. op dat zij door een zijdeur het provinciehuis werden uitgeleid en dat ‘de vertegenwoordigers van de projectontwikkelaar en van de provincie gezellig op corona-afstand bij elkaar stonden en bleven staan’, zo schrijft de organisatie in een persbericht. Een beeld dat tekenend is voor achterkamertjes- en vriendjespolitiek. De Adviescommissie bezwaarschriften en Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Limburg hebben uiteindelijk 4 maanden (vanaf februari) de tijd genomen om pas op dinsdag 1 juni te beslissen dat ze niet inhoudelijk naar de zaak willen kijken.
.

Karen’s blog: De leugens van Limburg verscheuren dassenfamilie

‘Toch al dood’

Volgens IVN en Das&Boom meent de provincie Limburg dat ze het recht aan haar kant heeft om niet in te gaan op de beschamende handelswijze rond het verstoren en vangen van de dassenfamilie:

“De redenering is: de dassen zijn al verhuisd, het weesdasje is opgevangen en haar broertje is toch al dood. Dus hoeven we de zaak niet inhoudelijk te bekijken. Er is geen ‘procesbelang’ meer, zo heet dat. En een uitspraak doen ten behoeve van toekomstige gevallen wordt ‘onvoldoende voor het aannemen van procesbelang’ genoemd. Dan moet maar opnieuw een rechtsgang worden gemaakt door IVN en/of Das&Boom, zo staat in het besluit van GS.”

Dassen sterven door lelijk karakter provincie Limburg
Das in de omgeving van het bouwterrein in Roermond | Foto: Zoogdierwerkgroep van IVN Roermond e.o.

Provincie behandelt wilde dieren ‘als bakstenen’

De coördinatoren van de Zoogdierwerkgroep van IVN Roermond e.o. merken op dat het leven, de gezondheid en het welzijn van in het wild levende Limburgse dieren zoals dassen, maar ook bijvoorbeeld konijnen (op de Rode lijst) en bunzingen door de provincie Limburg worden ‘behandeld als bakstenen’:

“Uit het handelen van de provincie naar aanleiding van meldingen, handhavingsverzoeken en de bezwaren van de zoogdierwerkgroep blijkt namelijk dat er nauwelijks tot geen urgentie wordt ervaren als het om het leven en de gezondheid van dassen en andere dieren gaat. Kortom, de provincie handelt zo traag dat dieren zoals het weesdasje als gevolg van haar handelen doodgaan.”

Dat de provincie Limburg zich hier bewust niets van aantrekt is volgens de organisaties zo klaar als een klontje:

“Veel dierenleed dat de provincie veroorzaakt blijft onzichtbaar omdat wat er werkelijk allemaal gebeurt met procedures en vooral veel woorden wordt toegedekt. Door gebruik te maken van termijnen, dus door zaken op haar beloop te laten sneuvelen wilde dieren. Deze dieren hebben zelf geen stem. En als IVN en Das&Boom de dieren een stem proberen te geven dan wordt er door de provincie voor gekozen inhoudelijk niet te luisteren.”

De twee volwassen dassen uit Roermond, die sinds kort Dikkie en Roosje worden genoemd, wachten in een uitwenren bij Stramproy op hun vrijheid. En hun nog levende jong, weesdasje Hamke, mag na een traumatische start van haar leven nu veilig opgroeien bij Das&Boom, tot ze klaar is voor een leven in de vrije natuur.

Bron:

Dassenburchten in Limburg op grote schaal vernield

©AnimalsToday.nl BVR