Het parlement van Estland heeft op 2 juni 2021 gestemd voor een verbod op de nationale bontindustrie. Dieren fokken voor hun vacht, zal binnenkort tot het verleden behoren in het Baltische land. De nieuwe wet gaat van kracht op 1 januari 2026.

bontindustrie
Estland verbiedt bontindustrie als eerste land in Baltische Staten | Foto: Pixabay

De prachtige vachten van vossen, nertsen, chinchilla´s en konijnen staan wereldwijd icoon voor luxe en status. Ondanks de vele protesten en acties van dierenliefhebbers en dierenwelzijnsactivisten tegen deze gruwelijke mode-accessoires, bestaan er nog vele fokkerijen. Estland gaat als eerste land in de Baltische Staten hierin verandering brengen en stuurt daarmee mogelijk landen in de omgeving aan voor eenzelfde verandering. In Finland – een van de grootste producenten van vacht – vindt dierenwelzijnsorganisatie Animalia dat het land een voorbeeld moet nemen aan zijn overburen, en fokkers moeten begeleiden bij het omschakelen naar een andere sector. De vertegenwoordiger van de Finnish Fur Breeders’ Association (FIFUR) in Finland kijkt daar echter heel anders tegen aan en stelt dat Estland deze maatregelen slechts heeft getroffen omdat het bergafwaarts ging met de bontindustrie in het land.

Voorstellen dierenwelzijnswet

De populariteit van de verwerking van bont in de mode is de afgelopen jaren inderdaad sterk afgenomen in Estland. Uit een enquête uit 2020 bleek dat 75 procent van de ondervraagden het oneens was met het fokken van dieren voor hun vacht, terwijl dat percentage in 2016 nog 69 procent bedroeg. In 2017 en 2019 waren er tevergeefs al voorstellen ingediend voor een aanpassing van de dierenwelzijnswet om de invoering van een verbod op de bontindustrie mogelijk te maken.

Het aantal fokkerijen in Estland is vanwege de desinteresse de afgelopen jaren daarom ook sterk gedaald. In 2015 waren er nog 41 nertsenfokkerijen die samen ongeveer 150.000 nertsenvachten per jaar produceerden en in 2018 was het aantal fokkerijen al gedaald naar 25. Sinds afgelopen februari staat de grootste fokkerij van het land – dat tot voor kort nog ongeveer 130.000 nertsen en 30.000 vossen per jaar doodde voor hun vacht – helemaal leeg. Het is onduidelijk hoeveel fokkerijen er momenteel nog in werking zijn in het land, maar het aantal wordt geschat op ongeveer tien, waar in totaal ongeveer 500 chinchilla´s zouden verblijven.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools