Soms lijkt iets helemaal in orde aan de voorkant, maar blijkt het aan de achterkant een groot drama voor dieren. Zo ook bij fokker Golden Bears in het Groningse Zevenhuizen. Op de website zie je een waar paradijs voor honden, maar achter de schermen worden de dieren verwaarloosd en klanten systematisch misleid. Golden Bears is een foute fokker.

Golden Bears is een foute fokker
Honden opgestapeld in benches | Foto: ©House of Animals

De filmpjes die ze plaatsen op sociale media lijken liefdevol. Wat zijn ze blij als de puppy’s een gouden mandje hebben gevonden! En ze werken met gastgezinnen. Het klinkt allemaal sympathiek en in groot contrast met de klachten die we afgelopen anderhalf jaar ontvingen over deze fokker. Niet alleen van puppykopers, ook klachten van gastgezinnen en fokkers die te goeder trouw in zee gingen met Golden Bears.

Golden Bears in Zevenhuizen (Gr) | Foto (undercover): ©House of Animals

Golden Bears misleidt en bedriegt

Neem nou de gastgezinnen. Dat klinkt toch heel sympathiek? Niets blijkt minder waar. Ze moeten wurgcontracten tekenen, waarbij we een contract toegestuurd kregen waarin de reu 66 dekkingen moet doen! Op de website staat echter heel ‘sympathiek’ dat reuen beperkt worden ingezet. Slechts een van de voorbeelden waarop deze fokker mensen misleidt en bedriegt.

Uit ons onderzoek blijkt dat er honden worden verkocht met erfelijke afwijkingen, zowel lichamelijk als geestelijk. We ontvingen beelden waar zelfs ons ervaren team, dat helaas wel iets gewend is, ronduit geschokt door was. De onderbouwing van de meldingen werden gesteund door verklaringen van dierenartsen en gedragsdeskundigen. In enkele gevallen was euthanasie de enige optie. Wat een gruwel voor het dier – en voor de baasjes, die een heel ander idee hadden toen ze een hondje aanschaften.

Golden Bears is een foute fokker
Honden met afwijkingen | Foto (undercover): ©House of Animals

Honden registreren, zoals wettelijk vastgesteld, gebeurt niet. Als mensen klagen verandert de ogenschijnlijk vriendelijke houding van de fokkers in ronduit agressief gedrag. House of Animals is in het bezit van beelden en geluidsopnames van de eigenaresse en haar partner, waarop onder andere sprake is van bedreigingen en intimidaties. Uit bescherming en veiligheid van deze melders maken we de opnamen niet openbaar, maar ze zorgen dat we meer dan vastberaden te werk gaan tegen Golden Bears.

Maat vol

Begin mei is voor ons de maat vol en besluiten we de foute fokker zelf te bezoeken. Overigens op uitnodiging van hemzelf, verbolgen over het feit dat we onderzoek naar ze deden. Twee collega’s gaan naar binnen als potentiële pupkopers. Alle mooi verhalen van de website worden ons voorgehouden. Als we hebben aangegeven er nog even over na te willen denken en mijn collega’s zijn vertrokken, meld ik mij bij het hek en bel aan. We worden allervriendelijkst te woord gestaan en mogen op het terrein rondkijken, alleen niet filmen.

Golden Bears is een foute fokker
Golden Bears in Zevenhuizen (Gr) | Foto (undercover): ©House of Animals

Ik ben geschrokken van wat we daar hebben aangetroffen. Vooral van de reuen die opgestapeld in benches in een donkere schuur worden gehouden. Bij regen hebben honden die wel buiten zitten veelal geen schuilmogelijkheden. Op mijn vraag hoe het kan dat de fokkers denken dat dit niet nadelig voor het welzijn van de honden is, geven ze aan dat alles nog verbeterd moet worden. Maar deze honden zitten nu al vanaf het moment van verhuizing in deze benches. Ze hebben geen of onvoldoende water, geen zachte deken om op te liggen. Buiten zie ik smerige en lege waterbakken en voer dat zo op het zand is gegooid. De verhalen van de fokkers kunnen nog zo mooi zijn, wij hebben genoeg gezien.

Golden Bears is een foute fokker
Golden Bears in Zevenhuizen (Gr) | Foto (undercover): ©House of Animals

We hebben aangifte gedaan tegen Golden Bears, omdat zij zich schuldig maken aan stelselmatige dierenmishandeling door de honden onvoldoende verzorging te geven, honden in ongeschikte kennels te huisvesten en door zieke honden te verkopen (giardia, oormijt). Bovendien worden de honden niet volgens wetgeving geregistreerd.

Ook hebben we een handhavingsverzoek bij de gemeente neergelegd, omdat de fokker op deze locatie geen honden mag fokken. We hebben de eigenaar – nota bene een ex-burgemeester – hiervan op de hoogte gebracht toen de locatie te koop stond, nog voor de intrek van de foute fokker als huurder. De ex-burgemeester reageerde boos. Dat was misschien niet zo verstandig, want door ons handhavingsverzoek is hij nu mede aansprakelijk voor deze overtreding.

Karen spreekt de ex-burgemeester aan | Foto: ©House of Animals

Omdat ik het wonderlijk vind dat een oud-burgemeester blijkbaar denkt boven de wet te staan besloten we een reactie te vragen. Ons team trof hem toevallig op straat terwijl hij zijn hond uitliet. Het was een zeer korte ontmoeting, waarin hij duidelijk aangaf ons niet te woord te willen staan. Een paar dagen later melden klokkenluiders dat de burgemeester aangifte doet omdat hij bedreigd zou zijn. Ik zou zeggen, kijk en oordeel zelf.

Golden Bears in Zevenhuizen is een foute fokker

In onderstaande reportage confronteren we de fokker met zijn daden:
.

.
Na ons bezoek heeft de fokker zich uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit, inclusief het statement op de hun Facebookpagina dat ze gaan stoppen met bedrijfsmatig fokken, leek even het einde van deze zaak. Maar helaas, zoals we vaker zien bleek dit een utopie. Uit ons onderzoek blijkt dat er nog steeds gastgezinnen benaderd worden voor de dekking van teefjes en dat de verkoop van honden onverminderd doorgaat, zoals de advertenties op Marktplaats laten zien.

Golden Bears in Zevenhuizen werkt in strijd met het bestemmingsplan | Foto: ©House of Animals

Gemeente gaat handhaven

De gemeente gaat naar aanleiding van ons handhavingsverzoek handhaven op overtreding van het bestemmingsplan. Ook de buurt is in opstand gekomen vanwege aanhoudende overlast door het geblaf en gejank van de honden. Op 29 juni bevestigde de gemeente het besluit aan House of Animals en als de fokkerij niet binnen 17 weken is beëindigd dan zal de hij 1500 euro per overtreding gaan betalen, met een maximum van 9000 euro. Helaas zijn we er dus nog niet, maar uiteraard blijven wij deze foute fokker op de voet volgen, totdat we zeker weten dat ze helemaal gestopt zijn.
.

Grootste servalfokker van Europa ontmaskerd (video)

©AnimalsToday.nl Karen Soeters | House of Animals