Kasper van Kooten is de nieuwe ambassadeur van Dierenbescherming Amsterdam. Hij zal komende tijd de vereniging vertegenwoordigen en zal door zijn bekendheid en persoonlijke bijdrages tijdens acties meer aandacht weten te krijgen voor de dieren in onze hoofdstad.

Kasper van Kooten

Kasper van Kooten:

“Een eer om ‘gevraagd’ te worden. En ‘Ik ben gevraagd’, zou prof.dr. Akkermans zeggen. En ik doe het ook graag. Op een niet dwingende manier wil ik door mijn naam te verbinden aan deze organisatie de mensen duidelijk maken dat onderaan de rechten- en welzijnsketen de dieren staan en daarom af en toe een zetje extra omhoog nodig hebben. Of het nu de hulp aan een noodlijdend asiel, een lobby tegen circusdieren of een project is waarbij kinderen uit achterstandswijken leren hoeveel liefde je kunt krijgen van een dier zonder dat je daarom hoeft te vragen, mits je er maar goed mee omgaat; het is in mijn ogen allemaal even belangrijk. Veel mensen zullen denken: “er zijn in deze tijden wel belangrijker zaken dan een nieuw duur matras voor mijn hamster.” En dat is juist het moment waarop dieren verwaarloosd en vergeten dreigen te worden. U snapt: dit voorbeeld was natuurlijk een grapje. Er zijn, helaas, veel schrijnender gevallen.”

Bron: Dierenbescherming Amsterdam