Een groep vrijwilligers heeft in het geheim onderzoek gedaan naar varkensbedrijven in Vlaanderen. Voor het eerst brengt dierenrechtenorganisatie Bite Back dit onderzoek naar buiten. Foto’s en filmbeelden tonen het immense varkensleed in de Vlaamse landbouw: biggetjes die langzaam geplet worden door de zeug of verdrinken in een waterbak; zeugen met zweren en uitstulpingen van het darm- en vaginaal slijmvlies; hoestende varkens met ernstige zwellingen en stereotiep gedrag; kreupelheid; navelbreuken; talrijke dode biggetjes op de vloeren en in de kadaverbakken…

Varken close-up
Foto:rubatacchini via Compfight cc

Het geheim onderzoek is uniek in Vlaanderen en werd in het voorjaar van 2013 uitgevoerd bij 9 varkensbedrijven in drie Vlaamse provincies. De beelden zijn zo schokkend dat Bite Back een klacht heeft ingediend en de sluiting eist van die bedrijven.

Stijn Bruers, woordvoerder van Bite Back: “Ik heb de beelden bekeken. Dit is een ernstige vorm van dierenmishandeling, en dat gebeurt bij ons in Vlaanderen. Stel dat mijn buurman in zijn kelder op een gelijkaardige wijze honden zou kweken en opsluiten. Stel dat we geheime filmbeelden zien waarop honden zwellingen en zweren hebben en talrijke puppy’s langzaam sterven. Dan zou heel Vlaanderen terecht verontwaardigd reageren en niets minder eisen dan het stopzetten van dergelijke schandalige praktijken. Want die verwaarlozing en mishandeling van dieren kan echt niet.

Wat we niet met honden mogen doen, mogen we niet met varkens doen. Want varkens zijn minstens even intelligent en zachtaardig als honden. Net zoals hondenpuppy’s zijn biggetjes erg nieuwsgierig en willen ze graag spelen. Varkens zijn unieke individuen en ze kunnen hun complexe emoties goed communiceren.”

Bite Back roept de consumenten op om dierlijke producten zoals varkensvlees te boycotten, en te kiezen voor plantaardige (veganistische) alternatieven.

Stijn Bruers: “Het beeldmateriaal dat Bite Back kreeg komt niet van een paar rotte appels in de varkenssector. We vrezen dat de beelden representatief zijn voor de ganse veeteeltsector, want de onderzoekers hebben ook gefilmd bij winnaars van de Flanders Golden Pig Award en bij varkenshouders die belangrijke functies innemen bij locale gemeentebesturen, het Algemeen Boeren Syndicaat en de Vereniging voor Varkenshouders (VEVA).”

Enkele reacties op de beelden:

“Het is uitermate onthutsend dat er op bedrijven onder diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding nog zo’n schrijnende toestanden voorkomen. Algemeen kan je wel stellen dat er in de huidige intensieve varkensteelt een groot gebrek aan diergeneeskundige zorg bestaat wat leidt tot een vermindering van levenskwaliteit, en voor de biggen zelfs –kwantiteit.” Dimitri Coppens, dierenarts

“De confronterende beelden van Bite Back illustreren op zijn minst de nood aan grondiger regulering van de industriële varkensteelt. Maar wie bereid is dieper door te denken begrijpt dat ze de afschaffing ervan ethisch onvermijdelijk maken.” Prof. Dr. Johan Braeckman, moraalfilosoof Universiteit Gent

“Bij het bekijken van deze beelden, kan niemand onverschillig blijven. Beelden zijn duidelijker dan woorden en spreken voor zich. Geschokt en gechoqueerd, in stilte uitkijkend naar de dag waarop de mens het fundamenteel respect voor elk ander wezen in praktijk brengt.” Johan Verstraeten, advocaat

“Shocking! Gruwelijke beelden uit de varkenskweek. Pijn, verdriet, onmacht, woede, ja zelfs haat zijn mijn deel. Is dat nu de reden waarom je nooit een varken ziet lopen en de ganse wereld toch koteletten eet?” Pol Goossen, acteur

Het downloadbare rapport, de trailer en de bedrijfsspecifieke beelden en foto’s van het onderzoek naar de varkenshouderij zijn te vinden op de campagnewebsite.

Persbericht Varkensleed Vlaanderen