Misdrijven jegens wilde dieren zijn helaas nog niet de wereld uit. Denk aan het illegaal doden van dieren of de illegale handel ervan. Volgens het WNF zou het daarom mooi zijn als er een melding komt van deze misdrijven, en dat er vervolgens gerechtigheid komt. Dit gebeurt nog steeds veel te weinig en wilde dieren worden aan hun lot overgelaten.

wilde dieren
Misdrijf op wilde dieren wordt zelden gemeld en blijft vaak onbestraft | Foto: publiek domein

Dit blijkt uit een nieuw rapport van het LIFE SWiPE project van het WNF. Het geeft op dit moment het meest uitgebreide beeld van de criminaliteit tegen wilde dieren in Europa.

“Wilde dieren worden niet als vermist opgegeven zoals mensen en kunnen zichzelf niet als slachtoffer melden, dus de meeste van deze misdrijven worden niet gemeld en naar alle waarschijnlijkheid blijven er nog veel meer onopgemerkt”, zegt Roselina Stoeva, projectmanager van LIFE SWiPE.

Het rapport vraagt daarom om zwaardere straffen te overwegen voor misdrijven die vallen onder de richtlijn milieucriminaliteit, waaronder gevangenisstraffen.

Geen vervolg op aanklachten

Het blijkt dat gemiddeld 60 procent van de klachten niet tot een rechtszaak leidde, waardoor Europese bedreigde diersoorten nog meer gevaar lopen. Deze tekortkomingen van wetshandhaving en bescherming zijn een schrale troost.

lynx
Lynx | Foto: publiek domein

“Het Europees Parlement en de Raad moeten duidelijk maken dat deze misdrijven in Europa niet worden getolereerd”, zegt Audrey Chambaudet, beleidsmedewerker bij het Europese beleidsbureau van het WNF.

“Alle belangrijke milieudelicten moeten onder de richtlijn vallen en de maximum gevangenisstraffen moeten hoog genoeg zijn om misdrijven tegen in het wild levende dieren en planten te ontmoedigen.”

Om welke dieren en misdrijven gaat het?

De distelvink (ook bekend als de putter) is een kleine vogel die vaak te vinden is in tuinen en parken. Dit is een van de grootste slachtoffers van meerdere criminele activiteiten, waaronder jachttoerisme en illegale handel.

Andere veel voorkomende slachtoffers van natuurcriminaliteit zijn bedreigde roofvogelsoorten, die vaak ten onder gaan aan vergiftigd lokaas. Ook grote carnivoren zoals beren, wolven en lynxen ontkomen hier niet.

De grootste misdrijven zijn het illegaal doden van wilde dieren, het gebruik van vergiftigd lokaas en verboden jachtmethoden, en de illegale handel in wilde dieren.

Bron:

©AnimalsToday.nl Kasper Wienk