Volgens het Europees Milieu Agentschap (EEA) gaat het beter met het milieu in Europa. Zo is de luchtkwaliteit en de waterkwaliteit sterk verbeterd de afgelopen 45 jaar, wordt er minder afval geproduceerd, meer gerecycled en is er sprake van minder luchtverontreiniging onder andere dankzij minder gebruik van fossiele brandstoffen.

Europa - vooruitgang
Satellietfoto Europa | Wikimedia Commons

Er is dus sprake van vooruitgang, maar het is vooralsnog wat weinig. Volgens het EEA zijn de verbeteringen nog niet vertaald in ecologische veerkracht of verminderde gezondheidsrisico’s.

Jaarlijks sterven er nog mensen vroegtijdig aan de gevolgen van fijnstof in de lucht. Er zijn nog steeds vele planten- en diersoorten die met uitsterven worden bedreigd en daar komen ook nog steeds soorten bij. Overbevissing is een groot probleem. Het doel om tegen 2050 80% minder CO2 uit te stoten wordt niet bereikt tenzij er veel meer geïnvesteerd wordt in technologieën voor schone, hernieuwbare energie. De laatste klimaattop liet vooral zien dat overeenstemming bereiken over klimaatdoelstellingen vooral een heet hangijzer is.

Globalisering

Nu blijkt ook nog eens dat de behaalde Europese vooruitgang dreigt ondergesneeuwd te worden door globalisering. Volgens het EEA:

“Meer grondstofgebruik en vervuilende uitstoot wereldwijd hebben bijvoorbeeld de successen van Europa geneutraliseerd en nieuwe problemen veroorzaakt.”

Een andere zorgelijke trend heeft te maken met het het feit dat Europeanen steeds meer producten aanschaffen die ergens anders in de wereld worden gemaakt, waardoor er meer sprake is van vervuiling.

Lees hier het officiële persbericht van het EEA

Bronnen: DeRedactie.be & NU.nl ©PiepVandaag.nl