Dinsdag 15 september wordt de jacht op patrijs opnieuw geopend in België. Begin dit jaar diende Groen-politica Mieke Schauvliege een wetsvoorstel in om de patrijs van de lijst van jachtwild te halen, dit is echter nog geen realiteit geworden.

Patrijs
Jacht op patrijs opnieuw geopend in België | Foto: Pixabay

Rowena Vanroy, Animal Rights:

“Animal Rights is woedend dat de jacht op patrijs gewoon doorgaat. Dit zou zelfs geen discussie moeten zijn. Iedereen is het over eens dat patrijzen het niet goed doen en een nieuwe studie toont aan dat de aantallen sinds 2007 zijn gehalveerd. Er is geen enkele reden om deze dieren dood te schieten, behalve voor het genot van de jager.”

Patrijzen gaan Europees achteruit

Patrijzen doen het in meerdere Europese landen slecht. Dit is vooral te wijten aan een verminderde habitatkwaliteit in het broedgebied, met name door schaalvergroting en toegenomen intensivering in de landbouw, het toepassen van insecticiden en het verdwijnen van akkeronkruiden. De jacht kan echter de fatale doodsteek betekenen voor het voortbestaan van de soort. In Nederland is de jacht daarom al sinds 1998 gesloten en is de patrijs op de Rode Lijst met bedreigde vogels geplaatst. Sinds 2017 wordt de soort ook niet meer aangemerkt als jachtwild.

Een nieuwe studie rond broedvogels in Vlaanderen (Vermeersch, 2020) toont aan dat de patrijs in Vlaanderen in de periode 2007-2018 met 56% is afgenomen. Er zouden nog een 5000 paren over zijn. In België wil Zuhal Demir eerst meer onderzoek alvorens actie te ondernemen. Dit jaar zullen er dus opnieuw duizenden individuen worden opgejaagd en afgeknald terwijl de aantallen blijven afnemen.

Geliefd jachtwild

Jagers zijn dol op patrijzenjacht. Het behoort tot de traditie en is volgens hen een van de “mooiste jachten”. In 2017 werden er volgens de officiële afschotstatistieken 15.249 gedood. Hoe dit mogelijk is, terwijl de telgegevens van broedvogels van het INBO veel lager liggen is vooralsnog niet opgehelderd.

Patrijs
Foto: Wikimedia Commons

Patrijzen en predatoren

De jachtlobby schuift een andere oplossing naar voor: meer inzetten op het bejagen van predatoren zoals kraaiachtigen en vossen. Het is al helemaal absurd om andere onschuldige dieren te gaan afknallen en tegelijk het plezier van jagers vrij te stellen. Waar de vos jaagt om te overleven, doodt de menselijke predator patrijzen enkel en alleen als tijdverdrijf.

“Het doden van vossen is al helemaal zinloos. Aangezien er niet minder vossen zullen zijn wanneer deze intensief bejaagd worden. Een vrijgekomen territorium zal immers gewoon worden ingenomen door een andere vos. De enige die wint bij dit scenario, is de jager”, zegt Vanroy.

Ook in Wallonië gaat de jacht verder

Eind 2019 behaalde de Waalse Vogelbescherming een overwinning: de Raad van State deed een uitspraak, waardoor de jacht op patrijs in de praktijk gesloten zou zijn. Intussen heeft Waals minister Willy Borsus echter een nieuw wetsvoorstel gelanceerd dat de jachtmodaliteiten voor de periode 2020-2025 vastlegt. Daaruit volgt dat de jacht op patrijs opnieuw is toegestaan. Vanaf 1 juli 2022 zal er enkel nog op patrijzen mogen worden gejaagd indien er een beheersplan is opgemaakt. Voor de Waalse patrijzen zal er dus niets veranderen.

Bron: