De toeristenattractie ´Garnalen vissen op Texel´ scoort goed op Tripadvisor. Toch zit er een duistere kant aan dit uitje. Opgeviste garnalen gaan levend de kookpot in en andere diertjes sterven een langzame dood in de bakken op het dek.

Garnalenvissen
Dierenleed door excursies garnalenvissen Texel

Vistocht

Bij ´Garnalen vissen op Texel´ kun je met schippers meevaren op hun schepen voor een vistocht op de Waddenzee. De schippers gooien hun netten uit en geven uitleg aan toeristen over de vangst. De garnalen die in de netten terechtkomen, gaan -zo gezegd op de website van de schippers- “direct in de grote kookpot” en worden aan het eind van de toer aan boord gegeten. “Zo vers at je ze nooit”, staat er aangegeven op hun website. Garnalen moeten namelijk levend gekookt worden, anders trekken ze niet krom en kun je ze niet pellen.

Bijvangst tijdens de vistocht

In de visnetten komen niet alleen garnalen vast te zitten, maar ook andere zeedieren, de zogenaamde bijvangst. Enkele van deze zeedieren zijn krabben, zeesterren, platvissen, knorhanen, pietermannen en soms ook zandhaaien en zeepaardjes. Zoals op de website van de schippers staat geschreven, gooien zij de vangst in bakken op het dek en geven de schippers uitleg over de opgeviste dieren. Naderhand mogen kinderen de bijvangst weer overboord gooien.

Krabben
Krabben in kiepbak

Dit klinkt wellicht als een leuk educatief familie-uitje voor garnalenliefhebbers. Toch zit er aan dit uitstapje een donkere kant. Niet alleen de garnalen sterven een gruwelijke dood na de vangst, maar veel van deze andere zeediertjes ook. Tijdens het praatje van de schipper liggen deze in droge bakken op het dek te vechten voor hun leven. Ze zijn te lang uit het water en een aantal van hen stikt. Bij het overboord gooien van deze bijvangst, is een gedeelte dus al dood. De schippers bieden vier van deze vistochten per dag aan, waarbij tijdens elke vaart naast de garnalen, een percentage bijvangst sterft.

garnalenvissen
Bijvangst tijdens de excursie

Een bezoeker bevestigde aan Animals Today dat zeedieren een langzame en onnodige dood sterven tijdens deze vistochten. De aanwezige kinderen konden dit zien gebeuren. Op de website had de bezoeker in kwestie gelezen dat alle bijvangst werd teruggegooid in zee. Bezoekers gaan ervanuit dat alle dieren nog leven, maar dit is niet het geval.

Garnalenvisserij op de Waddenzee

De Wadden is een beschermd natuurgebied. Jaarlijks wordt hier ongeveer vijf miljoen kilo garnalen gevist. Deze garnalenvisserij op grote schaal is zeer schadelijk voor het ecosysteem. Wanneer vissers hun netten uitgooien en over de zeebodem slepen, komt er naast garnalen dus ook veel bijvangst in de visnetten terecht. Bovendien lijden bodemdieren zoals mosselen hier ook onder. Door het gesleep van de netten over de bodem, kunnen zij zich niet goed hechten aan de zeebodem en zullen ze niet uitgroeien tot mosselzaadbanken en mosselriffen. Daarnaast heeft de garnalenvisserij een negatief effect op de beschermde vogels in het gebied, daar deze zich voeden met garnalen. Om het Waddengebied te beschermen, heeft het Waddenfonds in het begin van dit jaar een tenderregeling opgesteld, waarbij garnalenvissers de mogelijkheid krijgen zich te laten uitkopen.

garnalenvissen
Bijvangst excursie Texel

Bronnen:

©AnimalsToday.nl