Update: Hier de link naar de petitie!

Drie dierenbeschermingsorganisaties roepen de EU op direct een einde te maken aan de inhumane export van levend vee naar landen ver buiten de EU. De EU subsidieert de verre transporten zelfs rijkelijk met belastinggeld. Een nieuwe film van die de drie organisaties vandaag publiceren toont echter overweldigend bewijs dat de transporten structureel gepaard gaan met wetsovertredingen en wijdverbreid, ernstig dierenleed. De drie organisaties (Eyes on Animals (NL), Compassion in World Farming (NL) en Animal Welfare Foundation (Dld)) vinden het onaanvaardbaar dat de EU deze wrede handel toelaat en zelfs bewust met belastinggeld stimuleert.

In the name of trade 2013 - Screenshot

Ook Staatssecretaris Dijksma (EZ) erkent in haar brief van maandag 21 januari jl. aan de Tweede Kamer over diertransporten aan de Turks-Bulgaarse grens dat er voortdurende dierenwelzijnsproblemen aan de EU-grens bestaan. Op 30 januari wordt in de Tweede Kamer het ‘zelfcontrole-kwaliteitssysteem’ QLL besproken, dat beoogt het welzijn van dieren tijdens transport te waarborgen. Maar volgens Eyes on Animals (NL), Compassion in World Farming (NL) en Animal Welfare Foundation (Dld) is het dierenwelzijn tijdens de extreem lange-afstandtransporten onmogelijk te garanderen.

Jaarlijks worden vanuit de EU circa 3 miljoen* runderen, varkens en schapen geëxporteerd naar niet-E.U.-landen. Dieren worden getransporteerd naar Turkije, het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Rusland, Oekraïne, Israël, Moldavië en voormalig Joegoslavië. Sommige worden bij aankomst (halal) geslacht, andere worden nog vetgemest of gebruikt om mee te fokken. Dit gebeurt bovendien met belastinggeld van burgers; want deze export wordt zwaar gesubsidieerd.

Een korte compilatiefilm van het dierenleed dat gepaard gaat met deze handel, is door de drie dierenwelzijnorganisaties naar Eurocommissaris Tonio Borg gestuurd, die verantwoordelijk is voor Dierenwelzijn. Ze roepen de Europese Commissie op de handel in levende dieren te stoppen. De organisatie Eyes on Animals inspecteert samen met Animal Welfare Foundation al twee jaar regelmatig aan de EU-grens tussen Bulgarije en Turkije. Lesley Moffat van Eyes on Animals:

“Toen wij voor het eerst onze rapporten en beelden van mishandelingen en wetsovertredingen tijdens transporten naar niet-EU-landen opstuurden naar Brussel, deden de autoriteiten die misstanden steeds af als “incidenten”. Inmiddels toont onze enorme bewijslast aan dat het geen incidenten zijn, maar dat dit dierenleed inherent is aan de export van levend vee over de Europese grens. Nederland moet uit ethische overwegingen niet aan deze inhumane handel mee willen doen.” 

De inspecteurs constateerden:

 • Overtredingen van geldende maximale transporttijden en ontduiken van verplichte rusttijden buiten de wagens.
 • Lange, soms dagenlange, vertragingen bij de grensovergang van de EU naar buurlanden i.v.m. papiercontroles, waarbij dieren zijn opgesloten in de veewagens zonder eten of drinken.
 • Dieren die lijden onder extreme dorst.
 • Dieren die zo hongerig zijn dat ze hun eigen met uitwerpselen doordrenkte stro opeten.
 • Schapen met hun poten bekneld tussen de wand en de (verschuifbare) vloeren.
 • Dieren die tijdens het transport sterven.
 • Schapen en koeien die hun jongen wierpen in de transportwagens, terwijl de EU-wetgeving het vervoer van hoog-drachtige dieren verbiedt. Door gebrek aan voorzieningen bij de grensovergang, blijven de kalveren en lammeren aan boord van de veewagen waar zij een groot risico op vertrapping lopen.
 • Verschrikkelijke mishandelingen van dieren in de slachthuizen in het land van bestemming.

Geert Laugs van Compassion in World Farming NL, zegt:

“Het enorme aantal dieren en de ellenlange reizen die zij gedwongen ondergaan, maken deze exporthandel tot een van de meest dringende dierenleedproblemen binnen de Europese Unie. Daarom roepen wij nu gezamenlijk de E.U. op tot een volledig exportverbod naar niet-EU-landen.

Tot een exportverbod een feit is, moeten in ieder geval de subsidies op deze handel worden ingetrokken. Het is schandalig dat de Europese Commissie de export van levende dieren naar landen buiten de E.U. zelfs promoot; en wel met geld van de belastingbetaler. De Europese Commissie moet ophouden met lobbyen bij Turkije en Rusland om nog meer dieren te importeren. Het is moreel onaanvaardbaar om landen aan te moedigen meer dieren te importeren terwijl zij weet dat dit immens dierenleed veroorzaakt.” 

Een extreem voorbeeld

Vorige maand trof een team van inspecteurs bij de grensovergang tussen Bulgarije en Turkije een veewagen aan met jonge stieren die vanuit Letland op weg waren naar Irak, een reis van ruim 4600 kilometer. De veewagen stond 6,5 dag “vast” bij de grensovergang, waarbij de stiertjes de wagen niet uitmochten. Lesley Moffat: “Het is een geluk dat wij getuige waren en ervoor zorgden dat de dieren te eten en te drinken kregen. Er ontstond een absurde situatie. De Bulgaarse grenswachters hadden de truck laten passeren naar het “niemandsland” voor de Turkse grens. De Turkse autoriteiten lieten de truck het land niet in omdat de chauffeur niet de juiste papieren bij had. En de Bulgaren lieten de veewagen niet meer terugkeren omdat er gevaar was dat ze op die paar honderd meter mond-en klauwzeer opgelopen konden hebben.” Na 6,5 dag werd de truck uiteindelijk toch doorgelaten en werden de dieren verder vervoerd naar Irak.

Belastinggeld bevordert inhumane vee-export

Een deel van de veehandel tussen de E.U. en andere landen wordt genereus gesubsidieerd met geld van de Europese belastingbetalers. Vee-exporteurs krijgen jaarlijks circa 9 miljoen aan subsidie, waarmee zo’n 80.000 dieren worden verhandeld naar landen buiten de EU. Eyes on Animals, Compassion in World Farming en Animal Welfare Foundation vinden het ethisch onaanvaardbaar dat overheidsgeld een handelstak aanmoedigt die op zulke grote schaal dierenleed veroorzaakt. Schokkend genoeg prijst de Europese Commissie in het ‘2012 Progress Report on Turkey’ dit land juist voor het feit dat het zijn invoer van levend vee vanuit de EU. heeft vergroot. 

Op de site www.eyesonanimals.com vindt u verslagen van inspecties aan de EU-grens met Turkije.

De compilatiefilm vindt u hier

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
* EU-exportcijfers van levend vee – Bron: 2011/2012, Eurostat.   

 • De EU stuurt jaarlijks circa 70.000 EU runderen op een lange transport naar Libanon, vooral vanuit Frankrijk en Spanje.
 • Frankrijk exporteert ook circa 30.000 runderen per jaar naar Algerije, Tunesië en Marokko.
 • Litouwen en Hongarije exporteren circa 50.000 runderen naar Israel.
 • De EU stuurt jaarlijks ruim een half miljoen schapen naar Libië, vooral vanuit Roemenie en Spanje.
 •  Ruim 600.000 varkens worden vanuit de EU vervoerd naar Rusland, sommige helemaal vanuit Denemarken en Duitsland.
 •  Duitsland en Nederland sturen jaarlijks een half miljoen varkens naar voormalig Joegoslavië.
 • Duitsland exporteert jaarlijks 100.000 varkens naar Oekraïne en Moldavië.

Over de drie organisaties: Eyes on Animals controleert vanuit Nederland veetransporten, veemarkten, boerderijen en slachthuizen en biedt  politieagenten en veewagenchauffeurs trainingen in dierenwelzijn aan. Compassion In World Farming is een internationale organisatie die speciaal opkomt voor het welzijn van landbouwdieren en streeft naar een wereld waar dieren worden behandeld met compassie en respect: zonder vee-industrie en verre diertransporten. Ook Animal Welfare Foundation (Tierschutzbund Zürich) controleert veetransporten en biedt politieagenten trainingen in dierenwelzijninspecties aan.

Bron: Persbericht Eyes on Animals