De NVWA was al in 2017 op de hoogte van ernstig verwaarloosde poolvossen op een nertsenfokkerij in het Brabantse Wilbertoord, maar vond het niet nodig om te handhaven. Ook in mei 2020, na het zien van schokkende beelden, Kamervragen van PvdD en SP en een handhavingsverzoek door Animal Rights, greep de NVWA niet in en liet de vossen barsten.

poolvossen
Vossen bij een Brabantse nertsenfokker (2020) | Foto: screenshot video Animal Rights Nederland & België/Vimeo

Medio mei ontdekte Animal Rights de vijf poolvossen in kleine, draadgazen kooien op de nertsenfokkerij in Wilbertoord. Er werd een handhavingsverzoek ingediend bij de NVWA, de beelden werden gepubliceerd en de PvdD en de SP stelden daarop Kamervragen. Op 25 mei werden de vossen uit de vreselijke omstandigheden bevrijd en aan Animal Rights overgedragen. Op 20 juli beantwoordde minister Schouten de Kamervragen; tien dagen later kwam de reactie van de NVWA op het handhavingsverzoek. Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen:

“In het kort komt het er op neer dat de NVWA de vossen en hun abominabele huisvesting al in 2017 heeft gezien. Ze trad toen niet op en is ook nu niet van zins dat te doen.”

Geen aanleiding tot nader onderzoek

Hoewel de NVWA op Twitter aanvankelijk ontkende dat men wist dat op dit bedrijf vossen werden gehouden, blijkt niet alleen dat men hiervan al vanaf 2017 op de hoogte was, maar dat de NVWA de huisvesting in kleine, draadgazen kooien wel best vond. Minister Schouten:

“In 2017 zijn deze vossen gezien tijdens een inspectie. De nertsenhouder had in het verleden vossen gehouden voor de bontfokkerij en was daar in verband met het verbod mee gestopt. Het is niet verboden om (pool)vossen te houden als hobby- of gezelschapsdier (althans als niet-productiedier), mits er niet meer mee gefokt wordt voor het bont. De houder hield zich aan deze voorwaarden. In 2017 was daarom geen aanleiding tot nader onderzoek of handhaving.”

De reactie van de NVWA op het handhavingsverzoek is zo mogelijk nog schokkender:

“Tijdens de inspectie op 20 mei 2020 zijn de dieren beoordeeld. Vastgesteld is toen dat er sprake was van het onthouden van zorg aan de dieren zoals bedoeld in artikelen 2.1 en 2.2 van Wet. Op vrijdag 22 mei, dus twee dagen na deze inspectie en voordat er door de NVWA (herstel- of straf) maatregelen konden worden opgelegd, werd de NVWA geïnformeerd door nertsenhouderij Selten dat de poolvossen op maandag 25 mei zouden worden overgedragen aan Veldhoven Zoo. Uit het bericht dat uw cliënt op 26 mei 2020 op de website heeft geplaatst, zouden de dieren zijn afgestaan aan uw cliënt. Om deze reden kan er door de NVWA niet handhavend worden opgetreden en wijs ik […] uw verzoek om handhaving af.”

Bekijk de schokkende beelden, die voor de NVWA geen reden waren om in actie te komen. Niet in 2017 en niet in 2020:
.

.
Vermeulen reageert op de afwijzing van het handhavingsverzoek:

“Wat de NVWA hier in principe tegen iedere vee- en dierhouder zegt is: Je kan je dieren zoveel en zolang mishandelen als je wil, zolang je je maar snel van ze ontdoet zodra je betrapt wordt. De NVWA verleent een vrijbrief voor dierenmishandeling.”

gekooide vossen
De kooien waren smerig, klein en kaal | Foto: screenshot video Animal Rights Nederland & België/Vimeo

NVWA laat poolvossen barsten

De leefomstandigheden van de dieren waren erbarmelijk, maar dat was voor de NVWA geen reden om ook maar één vinger uit te steken:

“Drie van deze vossen hebben negen jaar van hun leven in deze vieze, krappe kooitjes doorgebracht boven hun eigen uitwerpselen. De twee jongste dieren hebben uit frustratie hun staarten afgekloven. Alle vijf vossen hadden in meer of mindere mate uitgegroeide teennagels. Het is opnieuw onverteerbaar hoe de NVWA dierenmishandelaars de hand boven het hoofd houdt.”

Animal Rights accepteert het besluit van de NVWA niet:

“De NVWA-inspecteur heeft vastgesteld dat er sprake was van het onthouden van zorg aan de dieren. De NVWA dient nu een bestuurlijke maatregel (boete) te treffen of de zaak door te verwijzen naar het Openbaar Ministerie voor een strafrechtelijk onderzoek. Wij tekenen in ieder geval bezwaar aan tegen deze beslissing.”

Bron:

#GNvdD: Illegaal gehouden vossen afgestaan door nertsenfokker