Staatssecretaris Dijksma heeft antwoord gegeven op de Kamervragen die de Partij voor de Dieren eerder stelde over de verkoop van de zwaar verwaarloosde pony via BVA Auctions vorige maand. Daarin bevestigt de staatssecretaris dat de curator, mevrouw Jaqueline Siebenga – Moggre, verantwoordelijk was voor het welzijn van de paarden.

BVA Auctions verwaarloosde pony
Lady moest geëuthanaseerd worden

Dijksma:

“De curator is na beslaglegging houder geworden van het dier. Op dat moment draagt hij de verantwoordelijkheid en heeft hij de plicht zorg te dragen voor naleving van de bepalingen in de Wet Dieren”.

De shetlandpony was zo ernstig verwaarloosd, dat ze nauwelijks nog kon lopen door twee gekantelde hoefbenen en zwaar misvormde hoeven. Een dierenarts heeft de pony na de verkoop direct uit haar lijden moeten verlossen. Onder andere Karen Soeters heeft aangifte tegen de betrokkenen gedaan.

Naast ernstig verwaarloosd, bleek de pony ook nog eens een paspoort te hebben gekregen waarin staat dat het dier zes jaar is, terwijl bij een gebitsanalyse te zien is dat het paardje zeker tien jaar ouder is. Volgens Dijksma onderzoekt de politie nog of de dierenarts, die de verwaarloosde pony gechipt heeft, strafrechtelijk iets te verwijten valt.

Op de vraag of de staatssecretaris onderschrijft dat dieren geen zaken zijn, zoals een koelkast of tafel, en ook van mening is dat het veilen of op straat zetten van dieren onwenselijk is, antwoordt zij als volgt:

“Met u ben ik van mening dat dieren een eigen, zelfstandige waarde hebben los van de gebruikswaarde die de mens aan dieren toekent. Deze intrinsieke waarde is daarmee eigen aan het dier als levend wezen. Bij het gedrag van burgers ten aanzien van dieren dient steeds rekenschap gegeven te worden van de intrinsieke waarde van het dier. De bepalingen in de Wet Dieren dienen dan ook nageleefd te worden. Het veilen van dieren zonder dat voldaan wordt aan deze bepalingen of het op straat zetten is dan ook niet toegestaan”.

De staatssecretaris is van mening dat nadere beleidsmaatregelen niet noodzakelijk zijn.

Lees de antwoorden van de staatssecretaris hier.

©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.