In België heeft de milieuvereniging Natuurpunt de federale parlementsleden om een verbod gevraagd op het fokken van nertsen en andere pelsdieren. Dit in navolging van Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk. Naast dierenwelzijn wijst Natuurpunt op de risico’s voor de biodiversiteit wanneer Amerikaanse nertsen zouden ontsnappen uit de fokkerij.

Amerikaanse nerts
De Amerikaanse nerts | Photo Credit: Jeff Dyck via Compfight ccPhoto Credit: Jeff Dyck via Compfight cc

Sinds het nertsenfokverbod in Nederland is het aantal vergunningsaanvragen van Nederlandse fokkers in België toegenomen. De Kamercommissie Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke hernieuwing heeft een voorstel in behandeling van de drie meerderheidspartijen om een verbod in te voeren.

“De Amerikaanse nerts is een invasieve exoot die de twijfelachtige eer heeft te figureren op de lijst van honderd ergste invasieve exoten in Europa”, aldus beleidscoördinator van Natuurpunt Wim van Gils.

Gevreesd wordt voor concurrentie voor bedreigde inheemse roofdieren en predatie op bedreigde inheemse soorten.

“Voor Vlaanderen wil Natuurpunt in het bijzonder wijzen op de potentiële effecten op een aantal bodembroedende vogelsoorten die beschermd dienen te worden onder de Vogelrichtlijn. Zoals de bruine kiekendief en porseleinhoen”, aldus Van Gils. “Ook beschermde amfibieën zoals de kamsalamander en boomkikker lopen risico, net als rode-lijstsoorten als de oeverzwaluw en ringslang. Ook de uiterst zeldzame otter is kwetsbaar door concurrentie.”

De Amerikaanse nerts legt afstanden af van wel vijftig kilometer vanaf zijn geboorteplek. Er is daardoor geen locatie denkbaar voor een nertsenhouderij waarbij er geen habitat- of vogelrichtlijngebied in de directe gevarenzone ligt.

Bron: De Morgen ©Piepvandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.