Maandenlang hebben de regeringsleiders van de EU-landen onderhandeld over klimaatdoelstellingen voor de periode 2020-2030. Donderdag en vrijdag jongstleden was het dan zover: het moment om een akkoord te bereiken tijdens de klimaattop in Brussel . Helaas blijkt het één van de lastigste dossiers en is het nog maar de vraag of iedere lidstaat instemt met de gestelde eisen.

klimaattop
Foto credit: NASA’s Marshall Space Flight Center via Compfight cc

De inzet van de top is een klimaat- en energiepakket , bestaande uit concrete klimaatdoelen voor hernieuwde energie, voor energiebesparingen en voor een vermindering van de CO2-uitstoot met 40 procent.

Volgens ingewijden gingen de onderhandelingen moeizaam. Het behaalde resultaat bepaalt weer de EU-inzet op de grote klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Parijs, die vindt begin volgend jaar plaats. De Europese landen willen een voorbeeld zijn voor landen als de Verenigde Staten en China. Het zal moeilijk worden. Zelfs tussen de Europese landen zijn al grote verschillen te zien in de bereidheid om geld in het klimaat te steken. Ook is er een discussie gaande of doelstellingen bindend zijn of niet.

Volgens Greenpeace zijn de doelen teleurstellend. Een CO2-reductie van 40% is te weinig om te voldoen aan de klimaatakkoorden van de VN. Hierin is afgesproken om de temperatuur op aarde met niet meer dan twee graden te laten stijgen. Om dit te bereiken geldt een ondergrens van 55%. Greenpeace vindt de doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie ook te mager. Een gemiddeld EU-doel van 27% in 2030 schone energie komt voor Nederland uit op 21% door het ontbreken van waterkracht. Als het Energieakkoord wordt uitgevoerd, haalt de EU 14% in 2020. Uiteindelijk zitten de Europese landen in 2030 op 28%. Met andere woorden: de EU doet niet voldoende.

Ook Milieudefensie vindt de milieudoelstellingen veel te laag.

“Neem energiebesparing: dit is veruit de goedkoopste en makkelijkste manier om klimaatverandering tegen te gaan. De lage doelstelling laat zien dat de Europese leiders veel te veel luisteren naar de vervuilende industrie. Bedrijven die juist strengere eisen willen, zoals verenigd in De Groene Zaak, worden genegeerd”, aldus Ieke Teuling, medewerkster bij Milieudefensie.

Milieudefensie streeft naar een fossielvrije wereld. Daarom moeten de Europese landen zich niet blind staren op cijfers en doelstellingen in de toekomst. Volgens de organisatie kan al veel veranderen door te stoppen met het boren naar schaliegas, minder gas te halen uit Groningen en geen nieuwe kolencentrales te bouwen.

Vooral de armere, Oost-Europese landen vinden dat het rijke West-Europa meer moet bijdragen aan het schoner maken van de industrie in het oosten van Europa. Landen als Nederland zijn weer bang dat grote investeringen nodig zijn om de industrie in Oost-Europa aan te pakken.

Kortom: het klimaat blijft een heet hangijzer binnen de verschillende Europese economieën.

Bronnen: NOS.nl, DeMorgen.be, OneWorld.nl ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.