In 2007 brachten ARK Natuurontwikkeling en PWN de wisent terug in de Nederlandse natuur. Zij begonnen met een kleine kudde van twee koeien en één stier. Na vijf jaar waren dit vijftien dieren en in 2013 vierentwintig. Deze kudde leeft in de duinen van het Kraansvlak. Een 300 hectare groot gebied in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Dit voorjaar wil Staatsbosbeheer 6 á 8 wisenten uitzetten op de Veluwe en er zijn plannen voor een kleine kudde op Schiermonnikoog.

Wisent
By Henryk Kotowski, en:User:Kotoviski (from en.wikipedia) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 , via Wikimedia Commons
De wisent of Europese bizon (Bison bonasus) is een runderachtige die voortkwam in Europa en de Kaukasus en omstreeks 1925 was uitgestorven in het wild. Er leefden nog 56 exemplaren in dierentuinen. Via een fokprogramma vermeerderde dat aantal en nu zijn er in Europa meer dan 5000 wisenten, waarvan er 3500 in meer of minder natuurlijke omstandigheden leven.

Het uitzetten van de Wisent – nog steeds een bedreigde diersoort – was niet alleen bedoeld om deze bizon uit de gevarenzone te helpen, maar ook om de Nederlandse natuur te verrijken. Uit onderzoek in het Kraansvlak blijkt dat wisenten het bos open houden. De permanente graasdruk onderdrukt snelgroeiende soorten als grassen, struiken en bomen, waar trager groeiende soorten van profiteren. De mest van de dieren zorgt voor kleine verschillen in voedselrijkdom in het gebied en door betreding en het afschuren van de vacht aan bomen en zandbaden maken ze open plekken, waardoor de soortenrijkdom toeneemt. Plantenzaden blijven aan de vacht van de langslopende grazers hangen, om er soms kilometers verderop weer af te vallen.

Het is mogelijk om zelf de wisenten te bekijken in het Kraansvlak. Dat kan vanaf een uitkijkpunt over een duinmeer, waar ze regelmatig komen drinken. Ook zijn er excursies onder leiding van een gids. Vanaf komende zomer zijn er ook excursies naar de Veluwse wisenten. Houd hiervoor de website van Stichting Wisent op de Veluwe in de gaten.

Bekijk hieronder prachtige beelden van wisenten, gemaakt door ARK Natuurontwikkeling:

Bron: ARK Natuurontwikkeling ©PiepVandaag.nl Liesbeth de Vogel